Gemeenten

Rebel with a Cause ontwikkelt sinds oktober 2014 trainingen voor klantmanagers, jobhunters, werkmeesters, consulenten en management die gebaseerd zijn op leren door ervaren. Voor een traditionele training moet u niet bij Rebel with a Cause zijn. Tijdens de trainingen zetten we de deelnemers niet achter computers maar zijn we veel op pad op zoek naar kennis die de deelnemers in staat stelt om hun klanten beter te bedienen en ervoor zorgen dat iedereen kan participeren in onze samenleving. De trainingen zijn zeer uiteenlopend en stuk voor stuk op maat gemaakt. De doelgroepen waar Rebel with a Cause inmiddels veel expertise in heeft zijn Jongeren en Statushouders. De afgelopen jaren hebben we onafgebroken voor de Gemeente Amsterdam mogen trainen. Bent u geïnteresseerd in ons aanbod neem dan een kijkje bij ons trainingsaanbod en bekijk vooral ook de referenties van management en deelnemers van de gemeente Amsterdam. Neem ook even een kijkje bij de video’s om een indruk te krijgen van onze trainingen. Mocht de training die u zoekt voor uw medewerkers niet tussen de trainingen zien staan neem dan contact met ons op. We komen graag langs om te kijken of we een training op maat voor u kunnen ontwikkelen.

Trainingen

In opdracht van de Gemeente Amsterdam ontwikkelen wij vanaf 2016 trainingen voor klantmanagers, jobhunters, trainees en managers. Hieronder vindt u ons aanbod.

Klantmanagers en jobhunters Statushouders

1. Kick-off
Tijdens de Kick-Off vertelt de programma directeur iets over de koers die hij met het programma statushouders wenst te varen. Vervolgens vertelt de manager iets over de teamstrategie en een procesontwikkelaar iets over de processen die jullie klanten doorlopen. Daarnaast is er uiteraard uitleg over de gekozen trainingenreeks.
2. Teambuilding 2-daagse
Op een unieke locatie, in the middle of nowhere geven we deelnemers inzicht in hun eigen en teamrollen. We focussen op samenwerking, elkaar echt leren kennen, complimenteren, het geven van feedback. We dagen iedere deelnemer uit om op zoek te gaan naar zijn of haar grenzen en het maximale uit zichzelf te halen.
3. Teambuilding Verdieping
De teambuilding verdiepingsdag wordt gebruikt als een team over een bepaalde periode veel nieuwe medewerkers heeft toegevoegd aan het team. Op deze dag voegen we dan het ‘’oude’’ team en de nieuwe medewerkers samen. We werken aan vertrouwen en veiligheid en de groep en gaan de diepte als het gaan om verbinden en delen.
4. Persoonlijke Ontwikkeling
Tijdens de training persoonlijke ontwikkeling ‘’bekent iedereen kleur’’.  De deelnemers krijgen inzicht in elkaars gedrag en communicatie voorkeur. Ook worden er verhalen uitgewisseld doormiddel van storytelling en kan de training aangevuld worden met leren door boksen.
5. Verplaatsen in de doelgroep (statushouders)
Om je goed te kunnen verplaatsen in je doelgroep nemen wij de deelnemers op deze dag mee naar een plek waar zij kunnen ervaren wat statushouders, voormalig vluchtelingen allemaal mee kunnen maken en tegen komen tijdens hun vlucht. Ook verdiepen we ons in de landen van herkomst en doen we kennis op over Vluchtelingenwerk.
6. Specifieke doelgroepen binnen de doelgroep
Net als bij iedere doelgroep is het ook bij de doelgroep statushouders belangrijk dat je maatwerk kunt aanbieden. Tijdens deze dag hebben we extra aandacht voor vrouwen, LHBT-ers, zorgklanten, de Eritrese doelgroep en de Syrische doelgroep.
7. Communicatie Training
Alles valt of staat met heldere communicatie op de juiste toon. Bij communicatie is het belangrijk om uniform de belangrijkste kennis met de doelgroep te delen en daarnaast oog, oor en gevoel te hebben bij wat ieder individu nodig heeft.
8. Interculturele Communicatie
Tijdens deze training leer je veel over het kunnen wisselen van perspectief. Je eigen heilige huisjes en overtuigingen opzij kunnen zetten om je goed te kunnen verplaatsen in je klant. Verder gaat het over individualistische en collectivistische cultuur en het stellen van contextuele vragen.
9. Succesvol interviewen en Relatiebeheer
Een succesvolle intake doen met je klanten en het stellen van de juiste vragen is nog niet zo makkelijk als het lijkt. De impact van jouw benadering en het contact en de relatie met jouw klanten zijn bepalend voor het succes van je klant en jouw resultaat.
10. Religie en Cultuur Sensitiviteit
We verbinden cultuur vaak aan etniciteit of religie echter cultuur is veel breder dan dat en tijdens deze training geven we je inzicht in het bredere begrip van cultuur. Daarnaast is er aandacht voor de 5 grootste wereld religies en welke gebruiken daarbij horen. Ook gaat het over normen en waarden en de manier waarop die overeenkomen en verschillen.
11. Bemiddeling naar school
Een klant doorverwijzen naar een opleiding is niet zo moeilijk maar zicht hebben op of een opleiding ook daadwerkelijk toekomstperspectief biedt is nog best lastig. Ook zorgdragen dat iemand bij de juiste taalaanbieder terecht komt is een kunst. Dat leer je vandaag en ook geven we je een kijkje in de wereld van taal en inburgering voor statushouders.
12. Bemiddeling naar werk
De arbeidsmarkt is booming op dit moment, op iedere hoek van de straat hang wel een vacature en matchen van vraag en aanbod is geen hogere wiskunde. Maar het maken van een duurzame match waarin je effectief zorg draagt voor een tevreden klant en een klant die trots is op zijn werk en zijn persoonlijke ontwikkelingsplan voor de toekomst voor ogen heeft is een vak apart. Verder leer je hoe je je klant aanbied op  een presenteerblaadje aan potentiele werkgevers.
13. Arbeidsmarktkennis
Kennis van de mogelijkheden en ambitie van je klant is noodzakelijk om een passende vacature voor je klant te vinden. Echter wat is een passende vacature en heeft de gekozen baan potentie voor de toekomst en is het mogelijk om vanuit deze baan verder te groeien naar een uiteindelijke droombaan. Kortom branchekennis en kennis van banen met potentie voor nu en in de toekomst zijn een must om je werk zo goed mogelijk te doen.
14. Succesvol bezoeken
Een klant is op zoek naar een baan en weet wat hij of zij wilt. Wij gaan op zoek naar een functie. Hoe bereid je een gesprek voor, wat zijn de do’s en dont’s tijdens het gesprek, hoe borg je de relatie en hoe creeer je een goede relatie voor in de toekomst? Daarnaast faciliteer je de klant en werkgever om samen verder te groeien in de functie door evaluatie en beoordelingsgesprekken.
15. Hoe presenteer ik mijn klant bij werkgevers?
Een klant ‘’aanbieden’’ en presenteren bij werkgevers kan op veel verschillende manieren. De manier die iedereen kent is omdat doormiddel van een CV te doen. Echter je moet je afvragen of dat de meest effectieve manier is met jouw doelgroep. Tijdens deze training leer je hoe je zelf maar ook je klant het best tot zijn of haar recht komt bij de potentiele werkgever.
16. Netwerken
Het is ontzettend belangrijk om goed te leren netwerken als je de doelgroep wil begeleiden naar succes, geluk en zelfredzaamheid. Hoe je data het beste kan doen en met welke methodes je het meest succesvol bent in netwerk leer je tijdens deze training.

Klantmanagers en jobhunters Jongeren

1. Kick-Off
Tijdens de Kick-Off vertelt de programma directeur iets over de koers die hij met het programma jongeren wenst te varen. Vervolgens vertelt de manager iets over de teamstrategie en een procesontwikkelaar iets over de processen die jullie klanten doorlopen. Daarnaast is er uiteraard uitleg over de gekozen trainingenreeks.
2. Teambuilding (2 dagen)
Op een unieke locatie, in the middle of nowhere geven we deelnemers inzicht in hun eigen en teamrollen. We focussen op samenwerking, elkaar echt leren kennen, complimenteren, het geven van feedback. We dagen iedere deelnemer uit om op zoek te gaan naar zijn of haar grenzen en het maximale uit zichzelf te halen.
3. Jouw persoonlijke rol versus je teamrol
Tijdens de training persoonlijke ontwikkeling ‘’bekent iedereen kleur’’. De deelnemers krijgen inzicht in elkaars gedrag en communicatie voorkeur. Ook worden er verhalen uitgewisseld doormiddel van storytelling en kan de training aangevuld worden met leren door boksen.
4. De Amsterdamse jongere
Wat betekent het om jong te zijn in deze tijd en in deze diverse stad? En welke mogelijkheden, uitdagingen, beperkingen en belemmeringen komen er op jongeren af? Voor ieder die met jonge mensen werkt, is het belangrijk om zich een beeld te kunnen vormen van de antwoorden op deze vragen.
5. Jongeren met een uitdaging
Ruim 10% van de Amsterdamse jongeren ontvangt jeugdhulp. Voor jongeren die uit zijn gevallen op school of in de maatschappij ligt dat percentage vele malen hoger. De jongeren die hier gebruik van maken zijn jongeren met psychische problemen, een (ligt) verstandelijke of fysieke beperking, verslaving of opvoedproblemen. Tijdens deze training leer je hoe je met deze uitdagingen om kunt gaan.
6. Jongeren en hun leefomgeving
Om jongeren goed te kunnen begeleiden op hun weg naar zelfredzaamheid moet je goed weten wat zij allemaal tegen komen op hun pad. Bijvoorbeeld opgroeien met een dubbele identeit, de leefgebieden waar jongeren zich veelal in bevinden, het puberbrein, maar ook de generatie waarin ze leven die bepaalde eigenschappen met zich mee brengt. Wil jij echt goed met jouw jongeren van perspectief kunnen wisselen dan heb je deze kennis nodig!
7. De weg naar zelfraadzaamheid
Iedere jongeren heeft talent, echter om dat talent te ontdekken en te leren hoe je dat in kunt zetten om de regisseur te worden van je eigen leven valt niet altijd mee. Net als iedereen kijken jongeren uit naar een gelukkige, succesvolle toekomst met veel perspectief in het verschiet. Hun persoonlijk leiderschap ligt ten grondslag aan hun succes. Hoe je jongeren activeert, inspireert en motiveert om de beste versie van zichzelf te worden leer je tijdens deze training.
8. Zowel klantmanager als jongerencoach
De doelgroep jongeren is een uitdagende groep om te begeleiden naar een passende opleiding of passend werk. Naar mate de jeugdwerkeloosheid daalt wordt de groep jongeren die je bedient uitdagender. Iedere jongere heeft maatwerk nodig en om maatwerk te kunnen leveren heb je gedegen kennis nodig over hoe je zorgt voor een veilige en vertrouwde omgeving, welke gesprekstechnieken je hanteert, hoe je communiceert en hoe je zorgt voor een duurzame verbinding met je jongeren.
9. School: Passie & Passend?!
Er is genoeg keus als je op zoek bent naar een opleiding. Echter weet je dat er op dit moment duizende MBO leerlingen een opleiding volgen waar straks geen werk voor is.  Tijdens deze dag leer je om jongeren te helpen bij het vinden van hun passie en het matchen van deze passie aan een opleiding die ook in de toekomst nog perspectief biedt.
10. Duurzaam matchen op de arbeidsmarkt
Een baan vinden die aansluit op het talent en de behoefte van de jongeren maar die wellicht ook nog aansluit bij een eventuele opleiding is een. Maar goed beslagen ten ijs komen bij het versturen van je CV en je motivatiebrief/filmpje of je sollicitatiegesprek is even andere koek. We nemen je mee in waar jongeren allemaal tegenaan lopen op de arbeidsmarkt, hoe je werkgevers voorbereid om deze doelgroep en hoe je zorg draagt voor een duurzame plaatsing.
11. Invloed: Impact maken bij potentiele werkgevers
De meeste klantmanagers hebben voor dit vak gekozen omdat ze sociaal en maatschappelijk betrokken zijn echter binnen de functie klantmanager zal je ook goed moeten kunnen onderhandelen. Je moet jezelf krachtig kunnen introduceren, je moet je doelgroep stevig kunnen vertegenwoordigen en je zal je kandidaat eerlijk doch positief moeten kunnen aanprijzen. En ook al ben je nog zo goed je een keer tegen weerstand aanlopen en hoe je buig je dit dan om. Ook zal je een professionele rol aan moeen kunnen nemen tijdens evaluatie en beoordelingsgesprekken van jouw kandidaat. Alleen op deze manier kom je betrouwbaar en professioneel over en bouw je aan een duurzame band met werkgever.
12. De kracht van netwerken
Jongeren hebben veelal een groot sociaal netwerk. Denk bijvoorbeeld aan Facebook, Instagram en Snappchat. Echter dit zijn vaak niet de netwerken die ze op professioneel gebied verder helpen. Tijdens deze training leer je hoe jij je netwerk zo goed mogelijk in kan zetten om je jongeren aan het werk te helpen maar daarnaast ook hoe je er voor zorg draagt dat jongeren een stevig professioneel netwerk en aansprekende rolmodellen om zich heen kunnen realiseren.
13. Religie en Cultuur Sensitiviteit
We verbinden cultuur vaak aan etniciteit of religie echter cultuur is veel breder dan dat en tijdens deze training geven we je inzicht in het bredere begrip van cultuur. Daarnaast is er aandacht voor de 5 grootste wereld religies en welke gebruiken daarbij horen. Ook gaat het over normen en waarden en de manier waarop die overeenkomen en verschillen.
14. Interculturele communicatie
Tijdens deze training leer je veel over het kunnen wisselen van perspectief. Je eigen heilige huisjes en overtuigingen opzij kunnen zetten om je goed te kunnen verplaatsen in je klant. Verder gaat het over individualistische en collectivistische cultuur en het stellen van contextuele vragen.
15. Succesvol interviewen en relatiebeheer
Een succesvolle intake doen met je klanten en het stellen van de juiste vragen is nog niet zo makkelijk als het lijkt. De impact van jouw benadering en het contact en de relatie met jouw klanten zijn bepalend voor het succes van je klant en jouw resultaat.
16. Arbeidsmarkt in ontwikkeling
Kennis van de mogelijkheden en ambitie van je klant is noodzakelijk om een passende vacature voor je klant te vinden. Echter wat is een passende vacature en heeft de gekozen baan potentie voor de toekomst en is het mogelijk om vanuit deze baan verder te groeien naar een uiteindelijke droombaan. Kortom branchekennis en kennis van banen met potentie voor nu en in de toekomst zijn een must om je werk zo goed mogelijk te doen.
17. Succesvol bezoeken
Een klant is op zoek naar een baan en weet wat hij of zij wilt. Wij gaan op zoek naar een functie. Hoe bereid je een gesprek voor, wat zijn de do’s en dont’s tijdens het gesprek, hoe borg je de relatie en hoe creeer je een goede relatie voor in de toekomst? Daarnaast faciliteer je de klant en werkgever om samen verder te groeien in de functie door evaluatie en beoordelingsgesprekken.

Allround teams Cohort-Aanpak

1. Kick-Off
Op de Kick-Off komen we voorafgaand aan de trainingen samen met alle deelnemers en wordt er uitleg gegeven over de trainingen en kunnen er vragen worden gesteld.
2. Teambuilding 2-dagen
Dag 1 & 2 staan in zijn geheel in het teken van je collega’s beter leren kennen en teambuilding.
3. Persoonlijke Ontwikkeling
Vandaag gaan we aan de slag met Persoonlijk Ontwikkeling. In de ochtend zullen we bezig zijn met ‘’Draken temmen’’. We onderzoeken welke verschillende types jullie in het team hebben maar uiteraard ook welk type je klant is en hoe je de klant zo goed mogelijk kan bedienen. In de middag zijn we bezig met Storytelling. Met name welk verhaal vertel je over jezelf om het verhaal van de ander te krijgen. Net even een ander verhaal dan dat je krijgt met reguliere interview vragen. En omdat je net wat meer weet en net wat meer deelt heb je een stevigere verbinding waardoor wederom je klant beter kan bedienen.
4. Uitkeringsexperience
In de ochtend zullen we het hebben over klanten met psychische uitdagingen. Hoe herken je ze, hoe ga er mee om en op welke manier kunnen deze mensen participeren in de Amsterdamse Samenleving. In de middag zullen we met name bezig zijn met vitaliteit. Hoe geef je klanten inzicht in alle ballen die ze hoog hebben te houden. Maar ook op welke manier kan je contextueel leren weren om de klant beter te bereiken.
5. Zorgklanten
Een dag in het leven van… Hoe is het om te leven van een uitkering? Vandaag staat volledig in het teken van ‘verplaatsen in de doelgroep’. Jullie hebben ondertussen in elke training van perspectief gewisseld maar vandaag wordt een ervaring die je niet snel meer vergeet. Door in de wereld van de klant te stappen proberen we meer bewustzijn te creëren. We sluiten de dag af met een activiteit waarin we iets voor maar ook met de klant gaan doen. Een echte (uitkering)experience dus! Na vandaag zal je nog meer voelen hoe belangrijk jullie werk is.
6. Motiverende Gespreksvorming
Vandaag gaan we kijken hoe iedereen zelf in zijn of haar job zit en wat negatieve labels doen met je kijk op de wereld en het geloof in een rooskleurig toekomstperspectief. We gaan onderzoeken hoeveel mensen nou ECHT niet gemotiveerd zijn en hoeveel mensen wel gemotiveerd zijn maar simpelweg echt niet weten hoe in beweging te komen. En uiteraard hoe jullie je klanten hier in kunnen begeleiden en kunnen laten participeren.
7. Toeleiding naar werk
Vandaag gaat over hoe je je klant op een unieke manier kan presenteren aan potentiële werkgevers. En hoe kleine opleidingen bij kunnen dragen aan de waarde van jullie klanten op de arbeidsmarkt en waarom investeren in opleiding bijdraagt aan duurzame uitplaatsingen. Verder nodigen we vandaag 1 van jullie klanten uit die met een CV, nieuwe stijl, de deur uit gaan waar ze trots op kunnen zijn.
8. Intercultureel vakmanschap
Als medewerker Activering bedien je klanten die een afspiegeling zijn van de Amsterdamse samenleving. Voor Amsterdam geldt dat we 180 nationaliteiten rijk zijn. En dat betekent heel veel schoonheid, kracht en de wereld vanuit veel perspectieve kunnen zien. Aan de andere kant brengt het ook uitdagingen met zich mee. Wij willen je vandaag inzicht geven in hoe belangrijk het is om iedereen gelijke kansen te bieden maar niet iedereen hetzelfde te behandelen. En hoe belangrijk het is om kennis te hebben om dat zo goed, effectief en empathisch mogelijk te doen.
9. Religie en Cultuursensitiviteit
Al die nationaliteiten die Amsterdam rijk is brengt ook veel verschillende culturen en religies met zich mee. Religie en cultuur worden vaak met elkaar verward met alle gevolgen van dien. Vandaag laten we je kennis maken met de 5 wereld religies en de gebruiken die die verschillende religies met zich mee brengen en waar je rekening mee kan houden. Daarnaast hoe cultuur en opgroeien binnen een bepaalde cultuur van invloed kan zijn op je dagelijks handelen en je perspectief op de wereld.
10. Wijksafari
Vandaag gaan jullie op safari! Niet zomaar een safari maar een echte wijksafari! Jullie doel is om de wijk in beeld te gaan brengen en daarvoor gaan jullie het grootste deel van de dag op pad. Jullie gaan bewapend met een aantal tools op jacht naar informatie die je daarna deelt met je team om daar samen gebruik van te kunnen maken. De opbrengsten hiervan kun je in je dagelijkse werk gebruiken om je klanten nog beter te bedienen. Een afspraak met de klant kan straks een stuk spannender maar vooral effectiever worden.
11. Klant empowerment
Met een kleine caseload met je in staat om meer voor je klanten te betekenen en op een andere manier te werken. De dag klant empowerment gaat over welke tools je in kan zetten om ervoor te zorgen dat je klant zich empowered voelt en de laatste stappen zet om niet meer afhankelijk te zijn van bijstand en parttime of fulltime gaat participeren in de Amsterdamse samenleving.
12. Eindchallenge
Op de einddag hebben we een wrap-up van alle trainingen en challengen we jullie om alle kennis die je gedurende de hele reeks hebt opgedaan toe te passen in de praktijk! Als beloning voor jullie harde werk zorgen we voor een leuke afsluiting van de da
Gemeente Amsterdam logo

 

Begin 2016 werd mij door de Gemeente Amsterdam gevraagd of ik een trainingreeks wilde ontwikkelen voor de afdeling Entree. Het moest een reeks zijn waarin klantmanagers en jobhunters leren hoe zij statushouders, nieuwe Amsterdammers kunnen helpen bij hun integratie in Amsterdam. We begonnen met een pilot in juni 2016. Inmiddels hebben 12 groepen deze 12-daagse training aan mogen bieden. Daarnaast hebben we ook klantmanagers en jobhunters die de 50-plus klanten bedienen mogen trainen en de trainees verder verstrekt de Gemeente Amsterdam voor het tweede jaar subsidie voor ons Bossgirls project. We kunnen inmiddels dus wel spreken van een intensieve, succesvolle en fijne samenwerking.

12-daagse trajecten voor afdeling Entree en Co-hort

Hieronder ziet u foto’s van alle groepen die wij tot op heden hebben mogen trainen voor de Gemeente Amsterdam.

Groep 1

Klantmanagers en Jobhunters
Doelgroep: Statushouders
Afdeling Entree
juni – juli 2016

 

Groep 2

Klantmanagers en Jobhunters
Doelgroep: Statushouders
Afdeling Activering
november – december 2016

 

Groep 3

Klantmanagers en Jobhunters
Doelgroep: Statushouders
Afdeling Entree
februari – maart 2017

 

Groep 4

Jobhunters
Doelgroep: Statushouders
januari – februari 2017

 

Groep 5

Klantmanagers en Jobhunters
Doelgroep: Statushouders
Afdeling Entree
maart – april 2017

 

Groep 6

Klantmanagers en Jobhunters
Doelgroep: Statushouders
Afdeling Jongerenpunt
mei – juni 2017

 

Groep 7

Klantmanagers en Jobhunters
Doelgroep: Statushouders
Afdeling Activering
juni – juli 2017

 

Groep 8

Klantmanagers en Jobhunters
Doelgroep: Statushouders
Afdeling Entree
september – oktober 2017

 

Groep 9

Klantmanagers en Jobhunters
Doelgroep: Statushouders
Afdeling Entree
oktober – november 2017

 

Groep 10

Klantmanagers en Jobhunters
Doelgroep: Statushouders
Afdeling Entree
december 2017

 

Groep 11

Klantmanagers en Jobhunters
Doelgroep: Statushouders
Afdeling Entree
januari – februari 2018

 

Groep 12

Klantmanagers en Jobhunters
Doelgroep: 50+ klanten
Afdeling 50+
mei 2018

 

Groep 13

Trainees Gemeente Amsterdam Doelgroep: Trainees
Afdeling Trainees
juni 2018

 

Groep 14

Klantmanagers en Jobhunters Doelgroep: Klanten 27 – 32 Zuid-Oost
Afdeling Klanten 27 – 32 Zuid-Oost
juli 2018

 

Groep 15

Werkmeesters W&R Doelgroep: Statushouders
Afdeling Amsterdamwerkt
september – oktober 2018

 

Groep 16

Werkmeesters W&R Doelgroep: Statushouders
Afdeling Amsterdamwerkt
september – oktober 2018

 

Groep 17

Werkmeesters W&R Doelgroep: Statushouders
Afdeling Amsterdamwerkt
oktober – november 2018

 

Groep 18

Werkmeesters W&R Doelgroep: Statushouders
Afdeling Amsterdamwerkt
oktober – november 2018

 

Groep 19

Consulenten W&R  en WPI Doelgroep: Statushouders
Afdeling Amsterdamwerkt & Entree
september – oktober 2018

 

Groep 20

Consulenten W&R  en WPI Doelgroep: Statushouders
Afdeling Amsterdamwerkt & Entree
november – december 2018

 

Groep 21

Klantmanagers en Jobhunters:
50+ klanten
Afdeling 50+
maart 2019

 

Groep 22

Klantmanagers en Jobhunters: Statushouders
Afdeling Entree
april 2019

 

Groep 23

Klantmanagers Ontwikkelplekken: Statushouders
Afdeling Entree
april – mei 2019

 

Groep 24

Gemengd team:
Uitkeringsgerechtigden
Afdeling Cohort-aanpak
juni – juli 2019

 

Groep 25

Gemengd team:
Uitkeringsgerechtigden
Afdeling Cohort-aanpak
juli – september 2019

 

Groep 26

Gemengd team:
Uitkeringsgerechtigden
Afdeling Cohort-aanpak
september – oktober 2019

 

Groep 27

Gemengd team:
Uitkeringsgerechtigden
Afdeling Cohort-aanpak
september – oktober 2019

 

Groep 28

Gemengd team:
Uitkeringsgerechtigden
Afdeling Cohort-aanpak
november – december 2019

 

Groep 29

Gemengd team:
Uitkeringsgerechtigden
Afdeling Cohort-aanpak
januari – februari 2020

 

Groep 30

Gemengd team:
Uitkeringsgerechtigden
Afdeling Cohort-aanpak
februari – maart 2020

 

Groep 31

Gemengd team:
Uitkeringsgerechtigden
Afdeling Cohort-aanpak
maart – september 2020

 

Overige trainingen voor de Gemeente Amsterdam

In opdracht van IZI Solutions

Online training Inclusief Werven en Selecteren
mei 2020

In opdracht van IZI Solutions

Online training Inclusief Werven en Selecteren
juni 2020

In opdracht van IZI Solutions

Online training Inclusief Werven en Selecteren
juni 2020

In opdracht van IZI Solutions

Online training Inclusief Werven en Selecteren
juni / juli 2020

In opdracht van IZI Solutions

Online training Inclusief Werven en Selecteren
juli 2020

In opdracht van IZI Solutions

Online training Inclusief Werven en Selecteren
augustus / september 2020

Referenties management Gemeente Amsterdam

Ook aan het middel en hoger management hebben we uiteraard gevraagd hoe zij onze dienstverlening hebben ervaren. Hieronder kunt u meer lezen over hun bevindingen.

Michel Kanters

Programma Directeur Jongeren en Statushouders, Gemeente Amsterdam

“Biba heeft in korte tijd een enorme bijdrage geleverd aan de Amsterdamse aanpak statushouders.”

Lees volledige referentie
Biba heeft in korte tijd een enorme bijdrage geleverd aan de Amsterdamse aanpak statushouders. Begin 2016 bleek uit onderzoek,  dat zonder adequate ondersteuning vluchtelingen nodeloos langdurig bijstandsafhankelijk blijven. Met het vooruitzicht van de komst van enkele duizenden statushouders naar Amsterdam was het nodig het roer om te gooien.

We hebben er voor gekozen dedicated klantmanagers in te zetten met als opdracht statushouders behulpzaam te zijn bij hun inburgering en ze tegelijkertijd te helpen naar werk of opleiding. Duale trajecten in jargon.

Hiertoe moesten we de juiste mensen selcteren en opleiden. Biba heeft een uitermate vernieuwende en effectieve training ontwikkeld waaraan  inmiddels meer dan 100 nieuwe klantmanagers hebben deelgenomen en met succes en resultaat.

Amsterdam is by far en onomstreden de best presterende nederlandse gemeente als het gaat om de toeleinding naar werk en opleiding van vluchtelingen.

De trainingen hebben daaraan in belangrijke mate bijgedragen, kennis van achergronden van onze nieuwe Amsterdammers, hun gewoonten, hun religies en overige culturele aspecten zijn belangrijke componenten, dit gecombineerd met een zakelijke aanpak als het gaat om de arbeidsmarkt en de toeleiding.  Statushouders zijn niet zielig, maaar willen net als de meesten van ons een werkzaam leven waarin ze zich  naar gelang hun competenties kunnen ontplooien. Biba heeft hieraan op onuitwisbare wijze bijgedragen en doet dat nog steeds met hart en ziel. Prachtvrouw!

Han ter Braake

Manager Klantmanagers Activering, Gemeente Amsterdam

“Samenvattend in enkele steekwoorden: Intensief, uitdagend, professioneel, lachen & hard werken, een team-geschenk, magic!”

Lees volledige referentie
In de periode 28 november tot 20 december heeft mijn nieuwe team Activering Vluchtelingen deelgenomen aan het introductieprogramma van Polder & De Jongh.
In deze periode was een programma ingepland van 11 dagen dat intensief aan de slag ging met teambuilding en met persoonlijke ontwikkeling in relatie tot het functieprofiel. Daarnaast was er veel ruimte ingebouwd voor kennis- en competentieontwikkeling gericht op de doelgroep vluchtelingen. Belangrijke en voor velen nieuwe onderwerpen daarbij waren: netwerken, koude acquisitie en jobhunten, CV maken en het kunnen pitchen van je kandidaat. Maar ook interculturele communicatie, taalonderwijs, een bezoek aan het AZC, Vluchtelingenwerk en gezondheidsproblematiek kwamen aan de orde.

Ik heb zelf de eerste 2 dagen teambuildingdagen (met overnachting) meegemaakt en het programmadeel interculturele communicatie.
Tijden deze onderdelen heb ik gezien hoe bevlogen en professioneel de trainers zijn en wat zij teweeg brengen bij de groep collega’s. Er gebeurt écht iets met ze.
Het team trainers en begeleiders weten waar ze mee bezig zijn en weten dat ook aan de deelnemers over te brengen.
Dagelijks kreeg ik als leidinggevende een terugkoppeling van het programmaonderdeel met daarbij een verslag over de ontwikkeling van de individuele deelnemer tijdens het programma. Ik heb zo het hele programma zo goed kunnen volgen, mede door het gebruik van een whats’s-app groep, waar veel impressies over het programma voorbij kwamen met veel foto’s en mooie opmerkingen.
De verzorging (locaties en catering) waren fantastisch en inspirerend.

Samenvattend in enkele steekwoorden: Intensief, uitdagend, professioneel, lachen & hard werken, een team-geschenk, magic!

Ron Stutz

Manager Jobhunters, Gemeente Amsterdam

“Ook het onderdeel interculturele communicatie wordt op een uitstekende wijze behandeld.”

Lees volledige referentie
De training van RwaC heeft een positieve bijdrage geleverd aan de teambuilding. Zeker voor nieuwe medewerkers die geheel nieuw zijn in het vak is het een prima start.
Door de training krijgen ze ook een goed zicht op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en welke kansen dit biedt voor de doelgroep. Ook het onderdeel interculturele communicatie wordt op een uitstekende wijze behandeld en zorgt er voor dat nieuwe medewerkers zich de materie snel eigen maken. In combinatie met de sales training heeft dit er voor gezorgd dat de nieuwe medewerkers voortvarend gestart zijn.

Mohammed Hoessein

Teamleider Jobhunters Entree, Gemeente Amsterdam

“De trainers hebben ervoor gezorgd dat de teamcohesie aanzienlijk is gestegen. Teamleden begrijpen elkaar veel beter, luisteren naar elkaar en hebben meer begrip voor elkaar gekregen.”

Lees volledige referentie
In de maand januari hebben een aantal jobhunters statushouders de training Rebel with a Cause gevolgd. De jobhunters die de training hebben gevolgd, hebben de training als zeer positief ervaren. Het heeft hen verder gebracht om hun vak beter uit te kunnen oefenen. In de praktijk heeft dit geleid tot een betere bewustwording van hoe om te gaan met deze bijzonderde doelgroep. Tijdens en na de training heb je kunnen voelen en zien dat het vakmanschap van de jobhunters is gegroeid. De trainingreeks bevat een aantal thema’s die goed aansluiten op het werk dat de jobhunters doen. Denk hierbij aan een training interculturele communicatie of achtergrond informatie mbt de kandidaten die de jobhunter begeleiden naar werk. Dit zijn thema’s die extra aandacht nodig hebben en dat hebben ze bij Rebel with a Cause goed begrepen.

Tijdens twee terugkomdagen hebben alle jobhunters (ook de jobhunters die de training al hebben gevolgd vorig jaar) twee teambuildingdagen gehad. Het waren twee fantastisch dagen, waarbij het teambelang voorop stond. De trainers hebben ervoor gezorgd dat de teamcohesie aanzienlijk is gestegen. Teamleden begrijpen elkaar veel beter, luisteren naar elkaar en hebben meer begrip voor elkaar gekregen. Dit heeft ertoe geleid dat de teamleden elkaar veel beter en sneller opzoeken. Collega’s weten wat zij aan elkaar hebben en hebben meer zich op elkaar expterise gekregen.

Daarnaast hebben de trainers bijgedragen aan een verbetering van de commerciele skills van de jobhunters. De jobhunters hebben een drukke agenda tijdens hun werkweek, het thema ‘toeleiding naar werk’ heeft hen weer wakker geschud om nog meer uit hun commerciele vaardigheden te halen. Chapeau trainers!

Joep van der Voort

Coördinator Jobhunters Activering, Gemeente Amsterdam

“Ze is daarin niet bang om buiten de kaders te denken en andere opties voor te geven dan verwacht.”

Lees volledige referentie
Biba de Jongh en haar team van Rebel with A Cause faciliteert op een bijzondere en frisse manier. Het begint bij het ontwerpen van het trainingsprogramma. Er wordt aandacht besteed aan de juiste invulling. Er wordt goed geluisterd naar (bijzondere) wensen en creatief meegedacht over de invulling. Ze is daarin niet bang om buiten de kaders te denken en andere opties voor te geven dan verwacht. Verder is Biba heel goed in het bij elkaar brengen van de juiste mensen, op basis van de eerder verkregen informatie over de invulling. Ze heeft een groot netwerk en daar weet ze goed gebruik van te maken. Verwacht bij Biba en haar team actie en interactie. Zowel op inhoud als op vorm komt ze met frisse toepassingen. Er wordt gedegen onderzoek gedaan bijvoorbeeld naar specifieke arbeidsmarktontwikkelingen en dit wordt op een speelse manier in de trainingen verwerkt. Er wordt zorg en aandacht besteed aan zowel de voorbereiding als de uitvoering; er wordt echt maatwerk geleverd.

Daarnaast is er veel ruimte voor “teamspirit”. Biba begrijpt heel goed dat de onderlinge relatie de basis vormt voor een goede samenwerking, en hier besteedt ze dan ook ruimschoots aandacht aan. Elk team zou er gebaat bij zijn om een paar dagen de hei op te gaan met Biba en Co.

Laura Kohler

Manager 50+ Klantmanagers en Jobhunters, Gemeente Amsterdam

“Ze vonden het een leuke originele manier van getraind worden, veel nieuwe inzichten opgedaan en goede sfeer.”

Lees volledige referentie
Ik vond de trainingen van Rebel with a Cause een enorm succes en het team was hartstikke enthousiast. Ze vonden het een leuke originele manier van getraind worden, veel nieuwe inzichten opgedaan en goede sfeer. Nu moeten ze me gaan laten zien dat ze het in de praktijk gaan toepassen! Laten we over een paar maanden even bekijken waar het team dan staat en welke behoefte er dan is. Ik sta open voor een vervolg.

Nathalie Sichtman

Strategisch Beleidsadviseur Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, Gemeente Amsterdam

“De trainer Biba en Laura begeleiden deze meisjes met volle overgave waardoor deze meisjes zich daadwerkelijk gezien en gehoord voelen.”

Lees volledige referentie
Het mooie van het project is dat meisjes van verschillende afkomsten op verschillende thema’s verbinding met elkaar maken. Hierdoor worden zij niet alleen door elkaar en de rolmodellen geïnspireerd maar leren ze ook vanuit verschillende referentiekaders naar
Iets te kijken. Ook de diversiteit aan rolmodellen en de daarbij behorende domeinen vergroten de scoop van deze meisjes

De trainer Biba en Laura begeleiden deze meisjes met volle overgave waardoor deze meisjes zich daadwerkelijk gezien en gehoord voelen. Hiermee krijgen de meisje een waardevolle impuls om de volgende stappen in hun ontwikkeling te maken.

Referenties Deelnemers

Wij vertellen u uiteraard graag over onze trainingen maar nog veel liever laten we de deelnemers vertellen hoe ze onze trainingen hebben ervaren. Daarom hieronder een groot aantal referenties.

Renske van der Maaten

Klantmanager Team Entree

Lees volledige referentie
Een maand lang trainingen krijgen om klaar gestoomd te worden voor je functie klinkt als
een cadeautje. Maar eerlijk is eerlijk een training valt of staat met de invulling van het
programma en de trainers. Ik had positieve verhalen gehoord over de voorgaande
trainingen, maar dit was voor mij nog geen gegeven dat ook onze training mij zou
aanspreken. "Maar hey deze training sprak mij de eerste dag al aan!" Ik was na het einde van
de dag nieuwsgierig naar de volgende dagen en haalde uit de trainingen veel positieve
energie. Ik keek tijdens de trainingen niet op de klok wat aangaf dat een dag heel natuurlijk
verliep en dus niet saai was. De trainers waren erg betrokken en wisten er telkens weer de
sfeer in te brengen. Belangrijk: ze weten wat de functie inhoud hebben kennis van de
organisatie en weten hierdoor een goede koppeling te maken naar de werkelijkheid. De
trainingen waren anders dan andere trainingen doordat ze de trainingen echt passend
gemaakt hebben voor ons. Denk bijvoorbeeld aan de lunch, waarom zoveel aandacht voor
een lunch  en waarom telkens een andere keuken zou je denken?? Zoiets heeft
mij toch dichter bij de doelgroep gebracht want praten over eten verbind en als je ook nog
eens weet hoe het smaakt…:) Ik kreeg het gevoeld dat ze deze training echt met gevoel
gaven!
Het bij elkaar komen op verschillende locaties zorgde ervoor dat je ook echt met een nieuwe
en andere energie aan de dag begon, er werd 's ochtend gezorgd dat de locatie er warm en
uitnodigend uit zag, er was ruimte voor een praatje en er werd gestart met de dag.
De trainers hebben een goede balans gevonden tussen theorie en praktijk doen, dit zorgde
ervoor dat ik mijn aandacht niet verloor. Tijdens de praktische oefeningen, waren ze
enthousiast en deden ze mee, ze vroegen goed door waardoor er vaak mooie gesprekken
ontstonden, maar ook ruimte was voor humor, plezier.
Ik heb de relatie als gelijkwaardig ervaren, waardoor de drempel veel minder hoog was om
te vertellen wat er echt op mijn hart lag. De trainingen zijn anders dan anders, met meer
energie, meer oog voor de groep die ze trainen, gelijkwaardigheid tussen trainer en trainee

allemaal facetten die ik nu zal meenemen tijdens het uitvoeren van mijn functie. Ze hebben
van individuen een groep weten te maken, ondanks dat er een aantal niet bij de start van
het programma waren, maar door niet te oordelen en ze bij de derde dag ook met open
armen te ontvangen hebben ze de drempel laag neergelegd wat tot makkelijk meedoen
zorgde.
Als ik mijn verhaal terug lees, bedenk ik me dat dit wat chaotisch is geschreven, maar dit is
ook een teken dat ik niet goed weet waar ik moet beginnen. Er is zoveel gebeurd tijdens de
training, mijn kennis is uitgebreid, ik heb mezelf kunnen zijn, ik heb veel gelachen, ik heb mij
niet verveelt en ik baal zelfs een beetje dat het echte werk nu begint en we klaar zijn met de
trainingen. En eerlijk: ik zeg dat niet snel!
Lucas, Mohammed, Laura en Bibi onwijs bedankt voor jullie warmte en enthousiasme en
vooral zorg voor ons. Jullie hebben echt de tijd genomen voor ons, waardoor het niet als een
random training voelde. Jullie hebben ons ook daadwerkelijk positiviteit kennis en een
andere manier van denken laten zien! Ik gun ook andere mensen deze training, eentje waar
je niet moe van wordt maar eentje waar je energie van krijgt….

Savita Bindadin

Klantmanager Team Entree

Lees volledige referentie
De gehele training was voor mij een ervaring die ik waarschijnlijk nooit zal vergeten.
Toen ik hoorde dat we als eerst een teambuilding kregen met overnachting (bestemming onbekend)
begon de spanning wel te stijgen. Uiteindelijk vond ik het een super ervaring en heb ik alleen maar
genoten van de opdrachten, de natuur en de nieuwe collega's. En sowieso was het slapen in een AZC
al iets wat ik nooit had kunnen bedenken.
In de natuur was het even back to basic en zelfs daar heb ik ontzettend van genoten! De Yurt, het
eten, de warme soepen, de opdrachten rondom het vuur, de wandelingen door het natuur… zomaar
even wat dingen die nu in me opkomen als mooie herinneringen aan de eerste 2 dagen.
Van de gehele trainingsweken hebben wij vooraf een lijst gekregen wat globaal aangaf waar het op
een bepaalde dag over zou gaan en waar we werden verwacht. Dit heeft voor mij heel goed gewerkt,
want ik kon het vooraf al plannen in mijn agenda. Alle thema's die we per trainingsdag hadden,
hadden te maken met de doelgroep waar wij ons voor gaan inzetten. Het was fijn om op een
informele manier informatie te krijgen waar we straks daadwerkelijk iets mee gaan doen. Zelfs het
eten dat afkomstig is uit de landen waar de meeste vluchtelingen vandaan komen was geregeld. Dit
vond ik heel bijzonder omdat ik het eten niet kende. Dit kan er straks wel voor gaan zorgen dat ik
hierover gesprekken kan aanknopen bij onze klanten. Dat de training iedere keer op een nieuwe
locatie was maakte het nog afwisselender en leuker omdat je dan niet precies weet wat er komen

gaat en daarbij heb ik als Lelystedeling weer heel veel nieuwe plekken in Amsterdam kunnen
bezoeken. Tijdens het werken met de doelgroep zal ik ook vaker buiten kantoor moeten afspreken
en daarvan heb ik nu de smaak te pakken!
Ik heb mogen kennis maken met vele organisaties en instellingen die zich inzetten voor de doelgroep
en waar ik veel mee te maken zal hebben tijdens het werken aan dit project. Ook hebben de coaches
ervoor gezorgd dat we persoonlijke verhalen hebben mogen horen van mensen die zijn gevlucht uit
hun eigen land. Dit zijn mooie voorbeelden van hoe goed de mensen terecht kunnen komen in de
Nederlandse maatschappij en dat zij echt wat van hun leven kunnen maken na alle vreselijke
ervaringen in hun land van herkomst. Ook hebben wij de AZC op de Wenckebachstraat bezocht en
hebben we kennis gemaakt met veel bewoners van dit AZC. We mochten ze zelfs een superleuke
middag bezorgen door met ons te gaan bowlen. Dit heeft voor veel goede contacten gezorgd,
waaronder een jongeman die heel serieus zijn leven hier wil oppakken en inmiddels een woning
toegewezen heeft gekregen in Amsterdam! Hij houdt ons allen op de hoogte van de geweldige
ontwikkelingen.
De trainingen van de Amsterdamse school zijn gericht op theorie en systemen waarmee de
gemeente werkt. Dit was een training die je veel laat doen, veel laat nadenken en me weer heeft
laten stilstaan bij mijn eigen houding en gedrag binnen een groep.
Voor we met zn allen aan deze training zijn begonnen kenden we elkaar niet en vonden we het reuze
spannend omdat we niet wisten wat ons te wachten stond. De teambuilding in Dronten was een hele
mooie en goede start om elkaar te leren kennen en gedurende deze dagen zijn we als team naar
elkaar gegroeid omdat we veel persoonlijke dingen met elkaar hebben gedeeld. Ik zou de training
dus zeker aanraden aan nieuwe teams, maar ook aan teams die al jaren met elkaar werken. Op deze
manier en door zo lang intensief met elkaar bezig te zijn zie je hele andere kanten van elkaar die je
op de werkvloer misschien niet ter uiting kan brengen.
De coaches Biba, Laura, Lucas en Mo waren top. Wat een energieke mensen met zo veel kennis in
huis. Iedere trainingsdag hebben zij levendig weten te houden met hun spontaniteit, energie en
humor. We werden meegenomen in hun verhalen en ervaringen en juist daardoor bleef ons
aandacht ook zo sterk. Ze hadden echt wat te vertellen en hadden ervaring met de doelgroep. Het
was voor mij een kado om deze coaches te mogen leren kennen en zij hebben mijn ogen geopend
over het leven en het opdoen van kennis.
Ik vind het alleen erg jammer dat wij als team niet op 1 locatie zullen werken. Maar door de training
die we samen hebben mogen meemaken zal het extra bijzonder zijn om elkaar bij
groepsbijeenkomsten weer te zien.
De coaches wil ik bedanken voor alle ervaringen, gedeelde kennis, bijzondere momenten en de
mooie afsluiting op de boot en de gezellige avond daarna. Bedankt Biba, Laura, Lucas en Mo!!

Irene Huisenga

Klantmanager Team Entree

Lees volledige referentie
Met ruim 36 jaar werkervaring in diverse functies bij de Sociale Dienst ( of DPI zoals dit tegenwoordig
heet ) denk ik dat ik iets kan zeggen over de nodige trainingen die zich in al die jaren hebben
voorgedaan. De meeste waren zonder meer prima, maar deze laatste van Polder en de Jongh was
toch wel de meest bijzondere… Werkelijk fantastisch in alle opzichten !
Denk niet dat je bij een training van P en de J  achterover kunt leunen en het zo'n beetje over je heen
kunt laten komen.
Nee, je moet aan het werk, interactief,  en dat is geweldig leuk en boeiend ! Door het aanstekelijke
enthousiasme van de trainers doe je dat graag ! Nooit een saai moment.
Daarnaast is er veel variatie, elke dag is anders, dendert als een trein, en voorziet je van veel kennis
en inzichten.
De training heeft zonder meer bijgedragen aan het goed uitvoeren van mijn functie de komende tijd.
Daarnaast heeft het de goede teamgeest enorm bevorderd. Ik denk dat iedereen het gevoel heeft
samen iets moois en waardevols te hebben beleefd en dat schept een band. Ik weet zeker dat de
mensen van het nieuwe team waarvan ik deel uitmaak elkaar zullen helpen, oppeppen waar nodig,
en belangrijke ervaringen in het werk met elkaar zullen delen.
Veel geleerd over de cultuur van de verschillende vluchtlanden, waardoor je de mensen die
daarvandaan komen beter kunt begrijpen, en dus ook beter kunt helpen.
Veel geleerd over PTSS en hoe dit te herkennen.
Geleerd hoe werkgevers te benaderen en stage/ leer/werkplekken te creëren voor onze klanten.
En nog veel meer.
Eigenlijk teveel om op te noemen, de training was veelomvattend en compleet.
Ik dank de gemeente Amsterdam dat ik deze training heb mogen doen, en voel me door deze
investering enorm gewaardeerd.
Deze training is een absolute aanrader voor alle klantmanagers !!

Nanda Dijkstra

Klantmanager Team Entree

Lees volledige referentie
Als ik terugkijk naar de afgelopen trainingsweken zijn er een paar heel belangrijke punten die eruit
springen:

Jullie hebben echt het verschil gemaakt omdat jullie echt zijn en geen kunstje doen.
Ik heb best wat trainingen gehad in mijn leven maar zo intens, persoonlijk , warm en echt heb ik in
zijn totaliteit niet meegemaakt.

Dit komt omdat jullie mensen echt aanspreken en wat jullie zeggen ook werkelijk doen.

Kortom hoe kunnen wij onze doelgroep laten bewegen als we zelf niet bewegen!

Als ik in mijn omgeving vertelde over deze trainingen dan raakte ik niet uitgepraat en was iedereen
jaloers en terecht deze training is enorm belangrijk voor de mooie functie die we mogen uitoefenen
en daarnaast een verrijking als mens!

Een compleet netwerk hebben jullie aangereikt en laten zien met welke mensen we kunnen
samenwerken en waar we elkaar kunnen vinden.

Wij zijn een echt hecht team geworden die elkaar respecteren om wie we zijn en wat we met elkaar
willen en kunnen bereiken voor onze mooie doelgroep.

Wij gaan de doelgroep zelfredzaam maken en dat kunnen wij omdat ook wij elkaar weten te vinden
als het nodig is.
Elkaar sterker maken door gebruik te maken van elkaars talenten ook als we decentraal werken.

Jullie hebben ervoor gezorgd dat wij er zowel als team als individueel helemaal klaar voor zijn om een
vliegende start te maken in 2017.
We hebben er zin in en gaan ervoor! Nogmaals dank voor alles.

Marijke van Langeren

Klantmanager Team Entree

Lees volledige referentie
Na ruim 3 intensieve trainingsweken is het goed weer normaal aan het werk te gaan. Een beetje
eenzaam maar goed voorbereid op de klus die voor mij ligt.
De activiteiten van de afgelopen weken denderen nog na in mijn oren, mijn hoofd, mijn lijf. Ik heb
genoten van jullie inbreng, het enthousiasme, jullie hartelijkheid en bovenal jullie creativiteit om van
iedere activiteit iets speciaals te maken. Deze training moest bijzonder worden, dat was de inzet en
wat mij betref hebben jullie dat ook waargemaakt. Jullie hebben ons meegenomen naar de wereld
van vluchtelingen, een intense belevenis. Volgens mij was dit de kern van jullie training, bedoeld om
van ons zelfbewuste professionals te maken, die weten wat nieuwe Amsterdammers nodig hebben
om hier een nieuw leven te beginnen. Volgens mij zijn wij allemaal geslaagd, ik heb vertrouwen in
mijn collega’s. Wij gaan echt het verschil maken voor iedere unieke vluchteling. Kom maar op
Amsterdam(mers)l Lieve Biba, Laura en ook Lucas en Mo, bedankt!!! En al mijn nieuwe collega’s
bedankt!!! Fijne feestdagen allemaal en lieve groet Marijke

Sjake Arakel

Klantmanager Team Entree

Lees volledige referentie
Thank you Biba, Lucas, Laura en Mo. Via deze weg wil ik graag ook bedanken voor de leerzame,
inspirerende en vooral erg warme/leuke trainingsdagen!! De dagen waren erg leuk ingedeeld en dat
maakte het echt interessant. Wat ik erg bijzonder vond, is dat er voor de kleinste en fijnste dingen
over nagedacht was…..zoals, chocola alvast klaarzetten of lekkere koekjes etc…..Jullie hebben grote
hart en zijn mens-mens en ik kan alleen maar zeggen; blijf dat ook vooral zo houden en uitbreiden,
want dat maakt jullie ook zo bijzonder! Door en met jullie zullen wij het verschil maken! Liefs, Sjake
(bovenstaande was haar appje waarin zij ons bedankte maar onderstaand kwam ook nog een
referentie.

De trainingen van Polder & de Jongh waren zeer leerzaam, intensief en ontzettend leuk. Naar mijn
mening heeft het gehele programma bijgedragen aan de belangrijkste competenties voor als
Klantmanager statushouders. De trainingsdagen, zoals verplaatsen in een vluchtland en cultuur (o.a.
reis van een vluchteling door maken in het Hummanity house in Den Haag) en interculturele
communicatie (o.a. rondleiding AZC), hebben bijgedragen in het bewustzijn met welk doelgroep wij
te maken zullen hebben. Dit zal leiden tot het beter begrijpen van de klant die je voor je zult hebben.
Verder heeft deze training bijgedragen aan de kennis voor toeleiding naar school en werk. Wij
hebben zowel theorie als praktijk ervaring opgedaan, o.a. op pad gaan naar een taalaanbieder en een

CV aanmaken voor je eigen klant (in het geval van mijn klant een vluchteling uit Syrië). Doormiddel
van eerst theorie voorgeschoteld te krijgen en daarna praktijk ervaring op te mogen doen, was de
combinatie heel goed. Immers, op die manier kan je dan ook begrijpend leren en doorhebben hoe
het in de praktijk zal werken.
Wegens de diverse locaties waar de trainingen gegeven werden, heb ik Amsterdam beter leren
kennen. En dat het eten door diverse (oud) vluchtelingen toegediend werd, was bijzonder. Naast
lekker eten zat er ook een historie achter.
De hoeveelheid stof die aangeboden werd was veel. Tijdens de trainingsdagen heb ik wat rust gemist
om de hoeveelheid stof ofwel ervaring(en) te laten landen. Maar de balans tussen hoeveelheid stof
en (theoretisch) en houding/gedrag was prima.
Het belangrijkste wat ik persoonlijk heb geleerd is dat ik beeld heb gekregen wat mijn missie is,
namelijk met mijn team de Nieuw Amsterdammers op de juiste en efficiënte wijze de weg wijzen in
Amsterdam om goed te participeren. Ook heb ik hierdoor mijn collega’s beter leren kennen en weten
wat hun expertise is.
Deze training zou ik zeker m.n. voor de reguliere klantmanagers aanraden e.a. kennis op te frissen en
het team nog sterker te maken.

Hasan Yagmur

Klantmanager Team Entree

Lees volledige referentie
De afgelopen dagen hebben we intensieve trainingen gehad.
Elke training had een specifieke thema en de trainingen werden gegeven op unieke locaties in
Amsterdam. Ook werden er voor elke thema gastsprekers uitgenodigd.
Ik vond de trainingen professioneel opgezet. De communicatie was toegankelijk en de thema’s
relevant. Elke training had een specifiek doel en dat werd in mijn optiek ook behaald.
De training dat werd gegeven in het Humanity House in Den Haag was bijzonder. Hier hebben wij
ervaren wat vluchtelingen doorstaan. Dit zorgde voor begrip en empathie.
Tevens deden we dit in teams dus zorgde het ook meteen voor teambuilding.

Ook de informatie dat wij kregen van Vluchtelingenwerk was zeer interessant en relevant.
Commerciele dag en Netwerken:
Persoonlijk vond ik dit de meest interessante training. Dit komt omdat de theorieën dat we geleerd
hebben en de casussen dat we besproken hebben, herkenbaar toepasselijk zijn.
Polder en de Jongh trainingen hebben op een unieke wijze voor een sterke team gezorgd.
Door de trainingen heen hebben wij als team elkaar onbewust beter leren kennen.
Dit zorgt voor een uitstekende samenwerking.
Tevens hebben wij relevante informatie gekregen om onze functie juist te kunnen uitvoeren.
De trainingen zorgen ervoor dat wij onze functie goed zullen uitvoeren. Ik denk dit omdat wij niet
alleen theorie hebben ontvangen, maar ook de mogelijkheden hebben gekregen om deze in de
praktijk toe te passen.
De acquisitie oefeningen waren zeer interessant en bruikbaar. Het is prachtig om te zien dat je
informatie dat je onlangs heb meegekregen, kan toepassen. Daarnaast zie je meteen het effect van je
handelingen. Dit geeft een enorm zelfvertrouwen.
De trainingen hebben mij persoonlijk positief ontwikkeld. Ik heb veel geleerd op menselijke vlak maar
ook op professionele vlak.
De voorlichtingen die wij hebben gehad waren interessant en leerzaam. Tevens hebben wij de
mogelijkheid gekregen om tijdens de trainingen onze netwerk uit te breiden.
Ik raad de gemeente aan om de trainingen van Polder en de Jongh aan te houden. De (nieuwe)
collega’s zullen er zeker veel aan hebben. Het zijn relevante trainingen om je functie goed te kunnen
uitoefenen. Dit omdat je niet alleen theorie ontvangt, maar deze telkens ook kan toepassen in de
praktijk op de meest unieke locatie’s.
De trainers zijn allen professioneel en weten goed te communiceren.

Danielle Roellofs

Klantmanager Team Entree

Lees volledige referentie
Ik heb mezelf opnieuw ontdekt….

Een training van Polder & De Jongh is niet zomaar een training, maar een geweldige reis. Een reis
waar je jezelf weer beter leert kennen, maar ook je trots op jezelf kan zijn en op je talenten. Ik vond
het confronterend om echt te voelen hoe je als mens in het leven staat. Maar die confrontatie was
altijd in een fijne setting want je voelde je vertrouwd door de coaches maar ook mijn nieuwe
collega’s. Dat vertrouwen vond ik heel bijzonder want dat werd zo snel opgebouwd doordat de
coaches ook zichzelf lieten zien. Hierdoor werd de sfeer al meteen informeel en heel gezellig als een
soort van nieuwe vriendschap.
Bij de training stond de reis centraal, een reis van jezelf opnieuw leren kennen, maar ook dat we een
hecht team worden. Daarnaast dat wij de doelgroep Vluchtelingen leren kennen. Resultaat vond ik

verbluffend want op een hele fijne manier heb ik mijn talenten opnieuw ontdekt maar ook dat ik
meer de grens kan opzoeken. Die grens opzoeken was voor mij een nieuwe ontwikkeling in mijn
groei als mens en professional. Mijn teamleden lieten ook zichzelf zien waardoor je ‘de mens’ zag en
niet alleen de collega. We zijn hierdoor echt een hecht team geworden. Hierdoor kan ik ook mijn
teamleden makkelijker aanspreken want je kent elkaar beter. Daarnaast heb ik ongelofelijk veel
geleerd van de doelgroep Vluchtelingen. Polder & De Jongh lieten ons zien maar ook ervaren wie een
vluchteling is, met name de culturele verschillen. (communicatie, normen en waarden) Daarnaast
heb ik ook gezien dat de vluchteling ook veel kracht moeten hebben om die reis te maken en alles
achter te laten.
Ik kan met trots zeggen dat ik klaar gestoomd bent voor mijn nieuwe klanten, de statushouders van
de gemeente Amsterdam. Maar ik ben ook trots op mezelf. Ik kan de grens opzoeken en ik ben
buiten de veilige kaders gegaan. Hierdoor heb ik mezelf laten zien en heb ik mijn talenten opnieuw
ontdekt. Zoals Polder & De Jongh altijd zeggen: Bend the norm. Je hoeft niet genoeg te nemen met
gewoon, maar ga erop uit. Ga voor die ontwikkeling en maak het verschil bij jezelf en anderen!

Zobair Kushjar

Klantmanager Team Entree

Lees volledige referentie
Inmiddels heb ik de drie weken durende training doorlopen en ik moet zeggen de dagen/weken zijn
voorbij gevlogen! Ik vond het een eer dat ik aan deze verfrissende training mocht deelnemen. Ik heb
door deze training een uitstekende basis gekregen om met deze functie aan de slag te gaan en ik voel
me als medewerker gewaardeerd. Ik ben nog meer gemotiveerd om het beste uit mezelf te halen in
de functie van Klantmanager Statushouders en hetgeen wat ik heb geleerd in de praktijk toe te
passen. Het belangrijkste wat ik heb geleerd is dat we de algemene doelstelling niet uit het oog
verliezen en er als team dit bereiken door de handvatten toe te passen die we toegereikt hebben
gekregen.
Ik vond het heel prettig dat we als team dezelfde start hebben gemaakt en heel erg bewust zijn
gemaakt van de algemene doelstelling en de bijdrage die wij kunnen leveren. Er is goed nagedacht
over de inhoud van de training en de samenhang tussen de verschillende thema’s die aan bod zijn
gekomen. Daarnaast zaten er veel elementen tussen die de training ook tegelijk luchtig maakte. De
combinatie van karakters van de trainers en de expertise maakte dat de informatie beter blijft
beklijven.
In september 2016 ben ik begonnen als Klantmanager Activering in Noord en ik ben on-the-job
ingewerkt door mijn collega die inmiddels met pensioen is. Ik had constant het gevoel alsof de
functie Klantmanager Activering nog geheimen voor mij kende. Te meer omdat de verschillen qua
kennis ook duidelijk zichtbaar was tussen de verschillende klantmanagers en met een eigen caseload
is men snel geneigd om in ‘’eilandjes’’ te werken. Ik miste voornamelijk de cohesie tussen de
Klantmanagers om informatie te delen met elkaar. Als Klantmanager ben je echt zelf
verantwoordelijk om je informatie te ‘’halen’’ bij andere collega’s. Uiteraard heb ik in de loop der tijd
ook trainingen gekregen vanuit de Amsterdamse School op het gebied van systeemhantering (RAAK,

ZRM), etc. Na het volgen van een training zat ik vaak met nog meer vragen. Mijn persoonlijke
ervaring was dat het erg theoretisch was en vrij intensief waardoor ik na zo een dag vaak uitgeput
was. Gelukkig gaven de trainingen van Polder & de Jongh me weer energie en heb me rijkelijk
vermaakt en ondertussen heel veel geleerd.
Deze training zou ik zeker aanraden, verzorgd door de vier bevlogen trainers en kan niet wachten om
in januari 2017 te starten met mijn nieuwe functie Klantmanager Statushouders. Het team staat er
en nu zoveel mogelijk vlieguren maken. Immers de praktijk is de beste leermeester!

Monique Kammerman

Klantmanager Team Entree

Lees volledige referentie
Allereerst kan ik jullie vertellen dat dit programma ècht een cadeautje is! Ik werk al een tijdje
in dit veld en ben met een behoorlijke dosis scepsis aan het programma begonnen. Maar
wat een feest is het geweest! Enorm veel bruikbare info gekregen, superveel opgestoken,
veel gezelligheid gehad en -niet in de laatste plaats- ontzettend lekker gegeten (verheug je
daar maar op!). Mijn scepsis is als sneeuw voor de zon verdwenen en merk, nu ik de draad
weer oppak van het begeleiden van de Statushouders, hoeveel ik van de aangeboden info /
kennis / vaardigheden kan gebruiken. Naar mijn idee is dit voor een groot deel te danken
aan de afwisseling in het programma, waarbij een beroep wordt gedaan op het gebruik van
al je zintuigen (zien, horen, voelen, ruiken, proeven). Je zult veel lol hebben en elkaar op een
dynamische manier beter leren kennen en waarderen. Maar ook zul je dingen zien en
meemaken, waar je diep door wordt geraakt. Niet alleen leer je elkaar daar beter door
kennen, maar leer je ook je klanten beter kennen. Hierdoor kun je hen beter van dienst zijn
en worden hobbels op de weg naar succes gemakkelijker “weggepoetst” en dat is voor
iedereen een feest
Kortom, stap op de “rollercoaster” van het Introductieprogramma en geniet van elke minuut
die deze rit je oplevert!
Biba, Laura, Lucas en Mo, ontzettend bedankt voor jullie inspanningen en zorg goed voor
mijn nieuwe collega’s!

Yama Hashemi

Klantmanager Team Entree

Lees volledige referentie
Ik heb een hele fijne trainingsperiode achter de rug. Het begon al goed. Wij leerden elkaar kennen
doormiddel van aantal spellen in Dronten. Van geblinddoekt elkaar te volgen tot vlotten bouwen. Het
was voor iemand als mij die erg competitief ingesteld is niet altijd prettig en droog ;-)) Ook vond ik
het plezierig om AZC te bezoeken en een rondleiding te krijgen. Wij hadden een leuke team en dat
zorgde voor veel humor en goede gesprekken. Zo voelde het vanaf begin dat we aan iets moois
waren begonnen.
De trainingen waren alles behalve saai. Zo waren er gastsprekers en veel tijd voor vragen en
discussies. Ook merkte ik dat sfeer vanaf dag 1 tot laatste dag heel goed was.  Theorie en praktijk
oefeningen waren goed gebalanceerd, waardoor je je concentratie goed bij kon houden. Het eten
was voortreffelijk geregeld. Wij hebben ons vingers bij afgelikt!
Ik wil heel graag de trainers (Biba, Lukas en Mo) complimenteren hoe zij dit allemaal opgepakt en
georganiseerd hebben. Ze waren altijd zeer positief en op zijn tijd ook kritisch en eerlijk. Kortom, het
was een zeer leerzame periode, wat ik niet snel zal vergeten. Ik zou het dan ook zeer aanbevelen. Ik
geef het een cijfer 9!!!!

Jose Brander

Klantmanager Team Entree

Lees volledige referentie
Ik heb de trainingsperiode als zeer verrijkend ervaren, zowel qua het opdoen van kennis specifiek op het
gebied van de persoonlijke situatie en (arbeidsmarkt) positie van statushouders, het uitbreiden van mijn
professionele netwerk als op het vlak van mijn eigen persoonlijke ontwikkeling. De professionaliteit,
uitdagende opdrachten, humor, kennis, feeling met de doelgroep statushouders, creativiteit en het netwrk
van de trainers en Biba in het bijzonder, hebben hiervoor gezorgd. Kortom een aanrader voor iedereen die
eens uit z'n comfort zone wil komen en zo weer met een frisse blik en energie zijn werk wil uitoefenen!!

Kamil el Fakir

Klantmanager Team Entree

Lees volledige referentie
Ik heb de trainingreeks echt als een toegevoegde waarde ervaren. De combinatie  van trainingen
zowel binnen als buiten en de verschillende onderwerpen die van te pas kwamen, zijn echt belangrijk
geweest voor de onderlinge samenwerking tussen mij en mijn collega’s.
Ik adviseer dan ook zeker om deze reeks te volgen omdat je hierna echt anders tegen zaken aan zult
kijken.

Sonny Singh

Klantmanager Team Entree

Lees volledige referentie
Tijdens de training heb ik een hoop kennis en vaardigheden opgedaan. Het is mooi om te zien dat je
het hele proces als een vluchteling kunt meemaken. Van het oversteken van een meer per boot tot
aan een gezamenlijk diner met veel statushouders. Het bijzondere van de training is dat mijn beeld

van statushouders langzaam was gaan veranderen. Nu begrijp ik ook de verschillen in onze cultuur en
daarom kan ik efficiënter met ze communiceren en begeleiden. Naast de kennis die we hebben
opgedaan over de doelgroep, heb ik ook aan mezelf kunnen sleutelen tijdens de training.
Zo werd ik bewuster van mijn handelen en de valkuilen. Het meest belangrijke, voor mij, was hoe we
als team zijn gegroeid. We zijn bewust van onze kwaliteiten en kunnen ook hierdoor goed met elkaar
samenwerken. Na de training kon ik niet wachten om aan de slag te gaan!
Dank je wel Biba voor deze mooie ervaringen en dat ik jullie heb mogen leren kennen. Mocht ik wat
voor jullie kunnen betekenen, dan hoor ik het graag van je.

Latifa Zian

Klantmanager Team Entree

Lees volledige referentie
De training en de trainers heb ik met veel plezier ervaren. Ook veel kennis opgedaan tijdens
de trainingen en deze werden ook goed uitgelegd.
Ook was het leuk om met andere collega’s meer te gaan bonden en elkaar beter te leren
kennen. Ook was het leuk om te horen wat ieder zijn talenten zijn en wat je nog meer kan
leren van andere collega’s.
De locaties waren heel mooi en hadden allemaal een verhaal die te maken hebben met de
doelgroep die wij moeten bedienen, dat geldt ook voor de lunches.
De training adviseer ik iedereen aan binnen de gemeente. Het is vooral ook leuk om tijdens
de trainingen te zien hoe de kennis en kunde van ervaren en minder ervaren collega;s bij
elkaar worden gebracht. Ook komen er allemaal nieuwe ideeën bij mensen op om in
bepaalde situaties te reageren en te handelen.
Daarnaast is het ook fijn dat er mensen uit de commerciële wereld de trainingen gaven. Zij
bekijken bepaalde onderwerpen heel anders dan de ambtenaren. Allemaal pluspunten voor
ambtenaren omdat we binnen de gemeente toch wel heel erg verkokerd kunnen werken.
Kortom, heel veel onderwerpen, inzichten en tools ie collega;s binnen de gemeente kunnen
gebruiken.

Robin van Peppen

Klantmanager Team Entree

Lees volledige referentie
Ik heb veel opgestoken van de Rebel with a Cause trainingen en met de groep hebben
we veel lol gehad. Het was bijzonder dat iedereen in de groep zichzelf binnen een dag
kwetsbaar opstelde waardoor er een hechte groep ontstond. Dit werd mogelijk gemaakt
door de opdrachten die we kregen, zoals complimenten over elkaar schrijven, het in de
groep delen van jouw antwoorden op vragen als: "wie is jouw voorbeeldpersoon"? en
actieve opdrachten. Een aantal dingen waar ik in het bijzonder aan terugdenk zijn: de heenrit
in de schoolbus met de live muziek, de verhalenverteller in de yurt, de vlucht in het
Humanity House (dat kwam echt binnen), de storytelling en de reacties op mijn verhaal, het
boksen, de privilege walk, de training over vooroordelen en de ik/wij cultuur en de laatste
training van Shane over sales. Alles was strak geregeld en het eten was iedere keer heel
lekker en royaal!
De energie, passie en persoonlijke betrokkenheid van de trainers is supertof om te zien. Als
startende klantmanager mag ik in mijn handjes knijpen dat ik heb mogen deelnemen aan
deze trainingenreeks. Ik heb veel kennis opgedaan over de doelgroepen, de sociale kaart,
toeleiding naar school en werk, interculturele communicatie en niet op de laatste plaats
persoonlijke ontwikkeling.

Koen van den Buuse

Klantmanager Team Entree

Lees volledige referentie
Afgelopen maart heb ik mogen deelnemen aan de vijfde groep van de training van Rebel
with a Cause. Nadat ik zoveel goede geluiden had gehoord vanuit het klantmanagement van
Team Entree Amsterdam, Team Activering Vluchtelingen en de Jobhunters, wilde ik ook
graag zien waar de magie van deze training lag. Door het tijdgebrek dat er was bij mijn eigen
werkzaamheden heb ik maar een klein deel van de trainingen mogen meemaken, namelijk
de teambuildingsdagen en de dag naar het Humanity House. Maar ik mag zeggen dat van de
trainingsdagen die ik heb mogen meemaken ik erg onder de indruk was van het programma
wat Rebel with a Cause heeft opgezet. Deze staat heel erg gericht op de doelgroep waar we
met z’n allen mee werken en dichtbij de persoonlijke-/groepsontwikkeling van de mensen
die de training volgen. Dat is denk ik ook waar een training om moet draaien. Je moet uit je
bubbel van het kantoor worden getrokken, uit je comfortzone worden gesleurd, weg van het
koffieapparaat, je pc en je telefoon. Je volgt de training vanuit je menskant en niet vanuit je
positie die je hebt bij je werk. Je krijgt via verschillende wijzes informatie van de doelgroep
en gaat ook meer bevatten wat deze mensen hebben meegemaakt. Dat is zeker een
meerwaarde bij deze training die ik niet bij andere trainingen heb gevolgd. Er is niet 1 trainer
met een flipover die je iets leert over de doelgroep, maar verschillende specialisten dragen
op hun onderdeel bij. Dit gaat zelfs toe tot aan het heerlijke eten dat je voorgeschoteld
krijgt. Deze is ook altijd afkomstig vanuit de landen van de doelgroep. De onderdelen en
oefeningen van de trainingen volgen elkaar op in een natuurlijk tempo. Geen enkel moment
verveel je, in tegendeel elk moment ben je zeer gefocust bezig. Het feit dat er op meerdere
locaties werd getrained ook vaak ver weg van het kantoor was absoluut een meerwaarde. En
gaandeweg dat je leert over de doelgroep, leer je ook over jezelf en leer je elkaar op een
dieper niveau kennen. Het is een absolute meerwaarde om in een omgeving/situatie te
bevinden waar je veilig meer over jezelf kan vertellen. Ik weet zeker dat daardoor er tussen
de collega’s extra empathie en ‘bonding’ is ontstaan. Ik raad iedere klantmanager, maar ook
andere betrokkenen deze training aan. Men moet wel vrijgemaakt worden voor de
trainingsdagen of idealiter net beginnen met de baan en dan starten met de training.
Ondanks, dat ik maar een beperkt gedeelte heb mogen volgen, snap ik wel dat deze training
zo populair nu is. Biba en crew snappen gewoon hoe je een training moet neerzetten. Ik heb
ook diep respect hoe zij deze training in elkaar hebben kunnen zetten, met het betrekken
van al die speciale plekken en specialisten. Als er één tip is die ik nog mag geven, is om het
kennisniveau van de deelnemers alvast te polsen en op basis daarvan de training wat aan te
passen. Sommige onderdelen zullen de deelnemers van mijn groep al weten. Denk
bijvoorbeeld aan de voorlichting van Vluchtelingenwerk. Maar voornamelijk kan ik zeggen.
Jullie rocken Rebellers!

Bianca Beens

Klantmanager Team Entree

Lees volledige referentie
Maandag en dinsdag met de bus naar ‘landgoed Roggebotstaete’in Dronten met
overnachting in AZC Dronten.

De maandagochtend met een old-schoolbus vanaf het Amstelstation door de polder naar
Dronten.
Niet gewoon saai zitten totdat je er bent, nee, de stemming wordt er gelijk in gebracht door
een Surinaamse jongen, die liedjes zingt bij de gitaar, swingend, maar ook meteen met
aangrijpende teksten over jongeren en vluchten. Mij doet het gelijk wat. We zijn niet zo
maar op weg ergens naar toe. We maken natuurlijk tevens nader kennis met elkaar.
Aangekomen op het ‘landgoed’ worden we ontvangen met koffie, sapjes, koek en andere
lekkernijen in de open lucht op de parkeerplaats.
Vandaar wandelen we met onze rugzakken op, twee aan twee en krijgen steeds vragen
aangereikt, zoals ‘als jouw land in oorlog was, wat zou jij dan doen’ of ‘als jij zou vluchten,
wat zou je dan meenemen’, waarbij steeds een deelnemer doorschuift in de wandelrij en de
gesprekspartners steeds wisselen.
Ik weet gelijk waarom ik hier ben en word aangezet om mij in iemand die zijn land moet
ontvluchten, te verplaatsen.
We springen die dag over slootjes, moeten een bredere sloot over zien te komen als team
mbv een boomstam of andere zaken, we leiden elkaar geblinddoekt voort op de paden en
hebben een fantastische lunch in de ‘boskamer’, onder een open tentdak. Gelukkig is het
droog weer en alle producten die wij eten en drinken zijn biologisch.
Na de lunch volgt het ‘grote werk’: een brug bouwen van plastic tonnen, balken, palen en
touwen. Natuurlijk in twee teams, zodat er een wedstrijdcomponent in zit.
De brug moet over een brede sloot gelegd kunnen worden, het hele team moet erover heen
klauteren, daar moet een fles met een message gevonden worden, hele team weer terug en
de brug moet weer helemaal uit elkaar gehaald worden.
Natuurlijk goed voor de teamspirit! Wie neemt de leiding, wie heeft het overzicht, hoe is de
samenwerking, wie is er goed in knopen leggen, wie heeft het ruimtelijk inzicht etc.
Naar mijn idee een superactie om ieders kwaliteiten uit te laten komen en de samenwerking
te verbeteren.
Na nog een teamopdracht ‘over de grens tussen (elastieken) touwen’ en ‘fouten vieren’ een
weldadige pauze op een  idyllisch plekje aan een kampvuur met een pan warme
chocolademelk.

Het voortdurend buiten-zijn in de pure natuur en daarin actief zijn, maakt dat ik een andere
kant van mezelf kan laten zien dan in een kantoorsituatie. Dat maakt mij wel blij en open.
Het is dan ook een goed moment om de opdracht te krijgen voor iedere deelnemer een
compliment op te schrijven en dit in haar of zijn envelopje te doen.
Het is mooi en ontroerend om te horen wat anderen (onbekenden in dit geval) al na nog niet
1 dag samenwerken elkaar aan complimenten mee kunnen geven. En dat doet heel goed.
Je ziet elkaars kwaliteiten en weet je gewaardeerd.

Na een heerlijke maaltijd in de yurt op schapevachten, komt een keniase verhalenverteller.
Hij vertelt niet alleen zijn eigen vluchtverhaal, ook amusante verhalen, waarbij wij hem
aanmoedigen of ondersteunen door regelmatig  ‘ooh’ te roepen.
Dan volgt een nachtelijk wandeling met fakkels naar het naburige AZC waar wij in twee
bungalows overnachten.
Van buiten zagen de bungalows er best okee uit. Laagbouw, voldoende ruimte er tussen,
gras, fietsenrekken, speeltuintjes …
Binnengekomen ervaar ik het als een klap in mijn gezicht .. een formica tafel met 4 plastic
stoeltjes, afgeleefde muren, een klein televisietje aan de muur, niet bepaald schoon ..
Ik realiseer me dat dat mijn beleving is. Ik ben hollandse gezelligheid gewend: een bank, een
kleedje, een bloemetje … maar dat is natuurlijk ook cultuur-bepaald. Waar kwamen de
mensen allemaal vandaan die in deze bungalow verbleven? Wat verdwaasd maak ik mijn
bed op met de  lakens en dekens die in een grote blauwe plastic zak op onze bedden staan.
Wie hebben er allemaal in dit bed geslapen? Wat hebben zij allemaal mee gemaakt?
De slaap kan ik niet heel goed vatten na deze dag!!
Na een goed gezamenlijk ontbijt worden we rond geleid over het terrein van het AZC. We
mogen o.a even in een klas kijken, waar wachtende statushouders Nederlandse les krijgen.
Zij zitten met Verkiezingskranten voor hun neus en leren al over onze politieke partijen. Ik
heb een kort gesprekje met een jongen die weet dat hij naar A’dam-Oost gaat komen (nog
op een woning wacht). Hij lijkt erg blij om iemand van de Gemeente te ontmoeten, want dat
is toch een aanknopingspunt voor hem, als hij straks helemaal nieuw, in zijn eentje naar
Amsterdam gaat komen! We horen over de verschillende organisaties en faciliteiten, die er
zijn voor de bewoners, maar ook over de problemen en crisissituaties die er zich voor doen.
Ik kan mij goed voorstellen, dat er problemen ontstaan in de bungalows, als je daar met 8
vreemde mensen moet verblijven met ieder hun eigen verhaal en verwachtingen!
Na de lunch vind ik het eigenlijk wel mooi geweest. Maar er volgt nog een opdracht op het
idyllische plekje rond het kampvuur. We worden gevraagd aan de hand van een aantal
vragen ‘ons verhaal’ te vertellen. Dit is natuurlijk een verdere verdieping van wie wie is. Een

ieder kan daarbij wel of niet vertellen wat hij wil, en dingen van zichzelf laten zien. Het leidt
in elk geval wel tot meer begrip en saamhorigheid. En dat is heel prettig.
Deze twee dagen legden wat mij betreft een bijzonder goede basis voor de rest van de
training (samen leren), maar natuurlijk ook voor verdere samenwerking.
Ik denk dat een team (ons team!!) zeker gebaat zou zijn bij zo’n soort training.
Het is uit je comfort-zone komen, samen lol hebben en elkaar op heel andere zaken vinden
en waarderen. Het gaat ook over ‘hoeveel effort stop je in je werk – hoe outreachend wil je
zijn – durf/kan je buiten de box denken – meer persoonlijke betrokkenheid – welk werkethos
beogen we met z’n allen.
Het gaat dus ook over houding en gedrag.
Voor aanvang van de training had elke deelnemer online al een persoonlijkheidsvragenlijst
ingevuld. Hiermee zijn wij de derde dag aan de slag gegaan en het lijkt mij heel prettig om in
ons team bv ook meer te kunnen benoemen ‘wat voor type mens ben jij, wat is daar positief
aan en wat zijn zaken om rekening mee te houden’.
Ik ben er van overtuigd dat dit onze samenwerking zou bevorderen. Waarmee onze
resultaten nog beter zouden kunnen worden.
* vergeet te melden dat ik de training zeer goed verzorgd vond: vervoer, eten, drinken,
hapjes, drankjes tussendoor, accomodatie (AZC natuurlijk minder, maar daar ging het niet
om).
En trainers Biba en Lucas zeer geschikt voor dit soort trainingen: energiek, positief, licht,
direct, humor, maar ook aandachtig en zorgvuldig, faciliterend, gericht op de groep en
individuele groepsleden.
[Dag 4 tot 12]
Vooraf:
Ik vond het een zeer inspirerende training, zowel op inhoudelijk gebied, als op gebied van
houding.
Dit kwam door de enorme ‘boost’ (12,13? dagen in 4 weken), waardoor je helemaal ‘in de
materie’ zit.
Door elke dag op een andere plek te moeten zijn, wordt er veel van je flexibiliteit en
mobiliteit gevraagd, er zit daardoor veel vaart in de training.
Maar deze wordt natuurlijk ook veroorzaakt door de sfeer die er gecreeerd is (al vanuit de
teambuildingsdagen in Dronten) en wordt door de trainers.
Er is veel persoonlijke aandacht, de sfeer is energiek. Er is lol en directheid. En een
fantastische verzorging qua catering e.d.
De onderlinge band wordt versterkt en onderhouden door en in de groeps-app met
honderden foto’s, waar je zelfs ‘s avonds en in het weekend naar kijkt.

Je krijgt het gevoel ‘ik wil er voor gaan!”

Aanbeveling:
Het is zonde om 1 of 2 Jongerenadviseurs per Jongerenpunt de training te laten volgen en
niet een uniforme werkwijze binnen de Amsterdamse Jongerenpunten te introduceren.
Naar mijn idee zou het rendement van de training vele malen groter zijn, als op alle
Jongerenpunten dedicated JA’s zijn, die met elkaar op stedelijk nivo kennis en ervaring uit
kunnen wisselen en de spirit die zij op gedaan hebben in de training, vast kunnen houden
(en mogelijk ook over kunnen brengen naar andere collega’s).

Naar mijn idee moet er tevens meer samenwerking komen met team Entree. Daar zitten de
collega’s die vanaf dag 1 bij de statushouders betrokken zijn en de eerste maanden met deze
klantgroep werken,. Daar zit heel veel kennis en ervaring.

De training:

dag 3 – Persoonlijke Ontwikkeling
In groepjes DISC (persoonlijkheidsvragenlijsten die we thuis al online hadden gemaakt)
nabespreken en het type “Draak” wat we waren, aan de rest van de groep presenteren.
Leuke werkvorm, veel herkenning, hilarisch, schept band tussen collega’s en geeft meer zicht
op ‘anders-in-elkaar-zittenden’
Daarna Presentatie over Lichaamstaal. Veel bekend bij mij, maar wel inspirerend om bv
meer in te kunnen zetten op hoe je ‘in je kracht’ kan overkomen. De dame die de presentatie
gaf, heeft  elke deelnemer later een schriftelijke feedback gegeven over wat zij zag in ieders
lichaamstaal. Niet altijd even leuk!!
In de middag Storytelling gedaan. Interessante werkvorm, die ook in werken met jongeren
wordt gebruikt om doorbraak te bereiken in (vastgelopen) trajecten. Zou ik wel meer over te
weten willen komen: hoe zou ik dat in kunnen zetten in mijn werk met jongeren? Wij
vertelden elkaar die middag ons verhaal met als titel: Being here now. Zeer gevarieerde
verhalen volgden.

dag 4 – Verdieping in de doelgroep
Met de bus naar het Humanity House in Den Haag. Daar eerst presentatie door iemand van
Vluchtelingewerk Nederland. Hier was ook Jan van Oord vd. gem. A’dam.
Hiermee kwam ‘wie doet wat’ (gemeente – VVN) goed uit de verf. Veel info gekregen.

‘s Middags in tweetallen landeninfo verzameld, hier collages van gemaakt en gepresenteerd
voor de rest van de groep. Leuke werkvorm + informatief.
Daarna het Humanity House door – soort museum, waar je zelf een soort vlucht meemaakt +
veel vluchtverhalen kunt horen en lezen.

dag 5 – Specifieke doelgroepen
Te gast bij Atria, een kenniscentrum voor vrouwen. Hier eerst presentatie door 2
medewerkster over vijf eeuwen migratie en daarin vooral de rol en positie van
vluchtelingenvrouwen.
Een dame uit de Eritrese gemeenschap gaf een presentatie over de Stichting Ade Eritrea, een
zelforganisatie, die als doel heeft positieversterking van Eritrese vrouwen in Nederland.
Hierbij kwamen allerlei tips en adviezen over hoe wij als nederlandse klantmanagers met
deze doelgroep om kunnen gaan. Waardevol.
Ook een dame uit de Somalische gemeenschap gaf een zeer inspirerende presentatie over
de Stichting Somalische Vrouwen Amsterdam
Voor mij was weer een eyeopener dat dingen in groepsverband doen (iets wat lang niet
meer de aandacht heeft), eigenlijk heel goed werkt en aanbevolen wordt.
In de middag aandacht voor LHBT-jongereren door 2 mannen van Veilige Haven. Wat is bv
de beste vraag om te horen of iemand homo is? Met info over de hulp die zij bieden.
Daarna nog aandacht voor zorgbehoevende vluchtelingen. Wat zijn signalen die mogelijk op
een trauma wijzen. Hierbij niet de vergissing maken datgene wat je waarneemt al te
interpreteren, maar het altijd benoemen en checken. Interessant was ook dat er heel even
aandacht was voor waar wij, als klantmanagers allemaal mee te maken krijgen in het werken
met statushouders en hoe wij hier mee om gaan.

dag 6 – Interculturele communicatie
Die dag te gast op AZC Wenckebachweg. Wat is interculturele communicatie: de ik- en wij-
cultuur, wat zit er onder de ijsberg, ieder heeft zijn eigen normen en waarden: hoe ga je om
met tijd, gezag, directheid, etc. Elkaar daarover geinterviewd in tweetallen. Ook heeft iedere
cultuur eigen spelregels.
Om dit laatste te ervaren hilarisch kaartspel gespeeld in wisselende groepen. Erg grappig en
tevens eyeopener!
‘s Middags rondleiding in AZC (erg indrukwekkend: voorheen bajes, nu bescherming en
veiligheid biedend aan mensen op de vlucht) en daarna met enkele bewoners gaan bowlen.
Ieder een eigen maatje. Aan het eind elkaar kaartjes geschreven in de eigen taal die we de

volgende dagen thuis ontvangen. Was leuke middag, maar vond ik niet heel bijzonder qua
leermomenten.

dag 7 – Toeleiding naar school
Te gast bij ROC, gebouw het Sieraad. Twee nieuwe trainers waren aanwezig. Info over hoe
hele scholingsaanbod voor statushouders in elkaar zit van TOV, de vele (30!) taalaanbieders
in Amsterdam, waar de Inburgering gedaan kan worden, de nivo’s en de regeltjes, het UAF.
Damayanti Gunawan van de Gemeente Amsterdam kwam een eerste les indonesisch geven
op receptieve wijze en toelichting geven op het Amsterdamse beleid aangaande scholing. Dit
vond ik heel prettig. Had het idee dat de gaten in mijn kennis over dit onderwerp gevuld
werden en mijn plaatje aangaande dit onderdeel is compleet.
‘s Middags een (naar mijn idee uit de lucht gegrepen) Privilige Walk om ons te realiseren
waar je als deelnemer al wel en niet in bevoorrecht bent, door bv in een blank nederlands
gezin op te groeien of het gevoel hebt minder kansen te krijgen, omdat je een hoofddoek
draagt.
Hierna in tweetallen naar verschillende taalaanbieders in te stad om te horen wat zij te
bieden hebben en waar zij zich in onderscheiden. Goede werkvorm.

dag 8 – Handhaving + teambuilding?
Halve dag. Korte presentatie door collega’s van Handhaving. Niet heel veel nieuws voor mij.
Wel bevestiging hoe belangrijk Rechten/plichten zijn voor klanten, maar helemaal
Statushouders!!
Hierna boxen in het park: hoe val je aan, hoe verdedig je, hoe bied je weerstand.

dag 9 – Toeleiding naar werk
Korte terugkoppeling van bezoeken aan taalaanbieders.
Verder over hoe verkoop je een product. Dit ook als aanloop naar: hoe verkoop je je klant
(statushouder).
N.a.v. een samenwerkingsopdracht (sponsje met plakband op sateprikkers plaatsen – wie
heeft de hoogst mogelijke toren) een persoonlijke Impressie van een collega schrijven, met
STAR en hierna een video-CV maken. De collega-jobhunters (van Randstad) blonken hier,wat
mij betreft, in uit.
Na de middag kregen we in tweetallen ieder een eigen ‘kandidaat’ (syrische statushouder),
live,  met wie we een CV moesten opstellen.
Deze middag heeft me behoorlijk wat inspanning gekost, omdat ik de opdracht te
onduidelijk vond, ik moest samenwerken met iemand die totaal anders te werk ging dan ik

en we wel life iemand voor ons neus hadden, die iets van ons verwachtte! Er is wel een CV
geproduceerd, maar vond dat de trainer onvoldoende had gecommuniceerd wat de
bedoeling was.

dag 10 – Netwerken, jezelf/klant verkopen, stadsdeel verkennen
Hoe presenteer je jezelf als klantmanager naar buiten/werkgevers, hoe presenteer je de
groep Statushouders, hoe presenteer je je klant aan een werkgever?
Dit daadwerkelijk gaan doen door te gaan bellen en te proberen vacatures te acquireren. Dit
ook als opdracht mee gekregen ‘s middags in het Stadsdeel (Oost in dit geval). Hierbij nog de
opdracht een voorwerp te ruilen en waarde vermeerderen. De twee opdrachten door elkaar
heen vond ik verwarrend, alhoewel de boodschap ‘durf te vragen’ hiermee wel is blijven
hangen.
Aan het eind van de middag ballonnen opgelaten met de kaartjes die we die ochtend
hadden geschreven om aandacht te vragen voor onze doelgroep nieuwe Amsterdammers.
Heel leuk idee!
dag 11 – Religie en cultuursensitiviteit en nog stukje commerciele dag.
Te gast in Riekerhavan. Zeer informatieve presentatie over religie en cultuursensitiviteit door
een Turkse Nederlander van een buro die zich ook bezig houdt met jeugdwerkloosheid en
jongeren buiten beeld, zoals hij het noemde. Terminologie is zeer belangrijk! We hebben een
kleine tien landen langsgelopen. wat zijn daar de talen, de etniciteiten, wat is er aan de
hand, dat mensen moeten vluchten? Info over de 5 wereldreligies: Hindoeisme,
Boeddhisme, Jodendom, Christendom en Islam. Zeer interessant en waardevolle informatie.
‘s Middags feestelijke afsluiting met rondvaart in Utrecht.
‘s Avonds nog zeer commerciele dame die ons op zeer hilarische wijze wees op hoe groot de
diversiteit in Nederland is en dat je dat vooral moet gebruiken om je klant te verkopen. Niet
een onderdanige houding aannemen, maar ombuigtechnieken, isolatietechnieken e.d.
gebruiken om de werkgever in te laten zien dat hij natuurlijk een ‘nieuwe amsterdammer’ in
dienst moet nemen. Mooie afsluiting van de training.
De training was voor ons denk ik sowieso een verassing omdat wij deze mochten volgen. Dit
voelde zeker als een blijk van waardering naar ons toe dat we dit mochten doen. Heel tof!

Laura van den Boogaart

Klantmanager Team Entree

Lees volledige referentie
De training van Rebel with a Cause heeft diepe indruk op mij gemaakt. Qua teambuilding
verdienen zij een dikke 10; als geen ander weten zij een saamhorigheidsgevoel te creëren
waar iedereen zich veilig en prettig voelt en durft te zeggen wat hij of zij vindt en de trainers
weten met een enorm enthousiasme alle collega’s mee te krijgen. Dit keer was de training
speciaal gericht op klantmanager statushouders. We sliepen de eerste nacht in het
Asielzoekers Centrum in Dronten. Het was heel confronterend om te zien hoe statushouders
daar de eerste paar maanden/jaren van hun aankomst in Nederland verblijven. De trainers
proberen de deelnemers echt te laten inleven in wat hun klanten (i.e. statushouders)
meemaken. Vooroordelen, aannames, cultuurverschillen komen aan de orde. Het klinkt
cliché maar deze training opent echt je ogen: out of the box leren denken, reflecteren op je
eigen acties en woorden, op een andere manier naar jezelf en anderen kijken. Dit is iets wat
ik nog nergens, in geen enkele andere training ben tegen gekomen. Als je aan de voorkant
investeert, collega’s elkaar leren kennen op een dieper niveau, in een hele andere setting,
dan uit dat zich ook in het dagelijks (werk)leven. Ik ben er echt van overtuigd dat deze
training een enorm waardevolle bijdrage levert aan het werk van alle collega’s van de
gemeente, en kan het aan iedereen aanraden!

Noual Chen

Klantmanager Team Entree

Lees volledige referentie
De training van Rebel with a cause is er één waar je over het algemeen verrast wordt door de manier
waarop de training wordt gegeven. Wanneer je denkt aan een training of cursus van werk, zie je vaak een
saaie kamer voor je met een beamer aan het plafond en een persoon die vaak op monotone stem
informatie met je deelt. In het geval van Biba, Lucas en alle gasttrainers krijg je dus iets anders. De
presentaties zijn niet alleen informatief maar ook dynamisch en als je na de lunch ineens met
bokshandschoenen aan tegenover je collega staat, dan kun je niet anders dan verrast zijn en actief mee
doen. De inhoud van de trainingen, de gekozen locaties en de volledige verzorging er omheen vond ik
helemaal top. Je wordt aan het denken gezet, enigszins verwend maar ook hard aan het werk gezet.
Achterover leunen in je stoel? Nee! Doen en leren zul je!

Nouzha Spall Eshir

Klantmanager Team Entree

Lees volledige referentie
Het is een leuke en afwisselende en uitgebreide training.  Je leert je collega's goed kennen. Er is een
goede afwisseling tussen theorie en praktijk. Er zijn leuke "uitstapjes" en je krijgt "les" op
verschillende locaties. Kortom een leuke en vooral    leerzame  cursus.

Jacqueline Naafs

Klantmanager Team Entree

Lees volledige referentie
Klaar voor de sprong in de snelkookpan van ideeen, vaardigheden en technieken van Biba en Lucas?
Het trainingsprogramma van deze twee toppers nodigt uit tot een enthousiaste deelname aan
oefeningen en opdrachten die jou tot een all-round klantmanager maken.  Kennis over de gebruiken
uit diverse culturen gemend met denkbeelden en tradities uit verre landen zorgen dat je meer inzicht
krijgt in de situatie van statushouders.  Oefeningen en opdrachten voor jezelf en met je collega’s
leiden tot een groter begrip voor elkaar en nodigen uit om elkaar op te zoeken en te steunen. En met
de oefening in cv’s aantrekkelijk maken en een training in verkooptechnieken, leer je je klant op
efficiente en effectieve wijze naar de arbeidsmarkt te begeleiden! Lieve Biba, lieve Lucas, heel
hartelijk dank voor jullie wijze lessen en geweldige trainingen. Het was een voorrecht om aan zo’n
gevarieerd en aantrekkelijk trainingsaanbod te mogen deelnemen.

Fatima Merabet

Klantmanager Team Entree

Lees volledige referentie
Deskundige en enthousiaste trainers, actieve trainingsvormen met afwisseling in theorie, praktijk en
locaties. De training is redelijk informeel, waardoor je een goede wisselwerking krijgt met de trainers.
De kleine groep deelnemers zorgde voor een vertrouwde leeromgeving waarin iedereen zijn verhaal
kon vertellen en voor ruimte om in te gaan op persoonlijke werksituaties. De gastsprekers hebben
mij met veel enthousiasme meegenomen in hun ervaringen, zij gaven daarbij vele voorbeelden uit de
praktijk.

Claire Schaepenlynck

Klantmanager Team Entree

Lees volledige referentie
De trainingen zijn zeer afwisselend en zeer passend bij de functie die ik ga nu uitoefenen. Er wordt
veel samen gewerkt, de team wordt sterker en wij leren elkaar kennen. Discussie zijn leerzaam,
uitdagend en je kikt verder dan jouw comfort-zone. Alle trainingen hebben een link met de functie
die je gaat uitoefenen en alle dagen zijn interactief! Super leuk!

Ali Chakari

Klantmanager Team Entree

Lees volledige referentie
The training (Rebel with a cause) is more than an ordinary training. This training encourages you to
reinvent yourself. Moreover, this training enables you to approach and analyze problems from different
angles. Once the problems are diagnosed then it subsequently empowers you to deal with them
effectively.  It does not only improve your physical condition but also cultivate your state of mind.veel samen gewerkt, de team wordt sterker en wij leren elkaar kennen. Discussie zijn leerzaam,
uitdagend en je kikt verder dan jouw comfort-zone. Alle trainingen hebben een link met de functie
die je gaat uitoefenen en alle dagen zijn interactief! Super leuk!

Aman Fessehaye

Klantmanager Team Entree

Lees volledige referentie
De training is echt supergoed voor de teambuilding en je leert elkaar ook kwetsbaar opstellen binnen
de groep van collega’s. Daarnaast leer je veel over de verschillende culturen en religiën. Je komt veel
plekken te zien in Nederland en je krijgt echt heerlijk te eten! Voor een teambuilding is dit echt een
aanrader!reinvent yourself. Moreover, this training enables you to approach and analyze problems from different
angles. Once the problems are diagnosed then it subsequently empowers you to deal with them
effectively.  It does not only improve your physical condition but also cultivate your state of mind.veel samen gewerkt, de team wordt sterker en wij leren elkaar kennen. Discussie zijn leerzaam,
uitdagend en je kikt verder dan jouw comfort-zone. Alle trainingen hebben een link met de functie
die je gaat uitoefenen en alle dagen zijn interactief! Super leuk!

Boy Romijn

Klantmanager Team Entree

Lees volledige referentie
De Rebel training is een perfecte manier om je team beter te leren kennen en
gezamelijke doelstellingen te vinden. Daarnaast leer je de uitdagingen, maar zeker ook
de unique selling points kennen van de doelgroep waar je mee zal werken. Het zet je aan
het denken en je komt er uit met een frisse blik op jouw rol en verantwoordelijkheid in
het geheel.

Dahlak Asmerom

Klantmanager Team Entree

Lees volledige referentie
De training is intens en een enorme aanslag op je agenda. Zorg er dus voor
dat je je shit van de voren goed op orde hebt…. De training is dynamisch en
confronterend. Je gaat jezelf bloot moeten geven, maar wat je daarvoor
terug krijgt is een betere band met je collega’s. Biba, Lucas en gasttrainers
doen allemaal hun best om het gezellig en leerzaam te maken en dat lukt ze!
Ik zou zeggen dat training niet eenmalig is, maar een structureel terugkerend
training voor iedereen!

Iris Nicolai

Klantmanager Team Entree

Lees volledige referentie
De training Rebel with a Cause heeft mij als nieuwe jobhunter niet alleen vakkundiger
gemaakt, ook heeft het me nog meer doen inzien dat het werk dat ik doe zo ontzettend
belangrijk is, wat mij echt drive heeft gegeven.. Dat ik mensen met een verhaal help wist ik al,
maar nu voel ik het ook.
Door alle verschillende dagen met verschillende thema’s heb ik het gevoel dat ik allround een
betere jobhunter ben, ik heb meer kennis van het werk, de procedures, de doelgroep en ik heb
meer zelfkennis; ikzelf als jobhunter.

Tenslotte heeft de training er echt aan bijgedragen dat ik mijn collega’s beter ken, waardoor
ik me meer op mijn plek voel in het team.

Machteld Pallandt

Klantmanager Team Entree

Lees volledige referentie
De training was zeer verzorgd en bestond uit vele verschillende facetten: van mentale
uitdagingen voor jezelf, als ook fysieke inspanningen om samen een sterk, vertrouwd team te
bouwen. Overal was goed over nagedacht en de trainingsdagen waren goed vol gepland 🙂 Ik
vond het ook heel mooi en lekker dat we elke dag uit een ander land vers bereid eten
kregen!

Nadine van Waard

Klantmanager Team Entree

Lees volledige referentie
Ik heb de trainingen van ‘Rebel with a Cause’ met veel plezier gevolgd. De trainingen
werden met veel enthousiasme gegeven en de trainers wisten makkelijk te levelen met
de groep. Dit maakte dat er een ontspannen sfeer heerste, waarin mensen zich vrij
voelden om discussies te starten en persoonlijke ervaringen te delen. Inhoudelijk hebben
de trainingen verdieping gegeven aan onze functie. Tot slot waren de trainingen erg goed
verzorgd (mooie locaties + heerlijke lunch).

Safoan Mokhatiri

Klantmanager Team Entree

Lees volledige referentie
Leuke doordachte en veelzijdige training met goede afwisseling in praktijk en theorie.
Locaties en lunches waren tot op de puntjes geregeld. De gastdocenten waren stuk voor stuk
professionals die de zelfde enthousiasme hadden als Bibi en Lucas.
Training is goed uitgewerkt en maakte het leren en onthouden een stuk makkelijker.
Klasse 🙂

Cherida Adahma

Klantmanager Team Entree

Lees volledige referentie
Ik heb met veel plezier de Biba training gevolgd. Een succes….waarom?

Het is een breed opgezette training, waar je leert de statushouders zo goed mogelijk te begeleiden, te begrijpen en te faciliteren als Klantmanager of Jobhunter.

 

Wij  hebben bijvoorbeeld het volgende geleerd:

v  Je kunnen inleven in de  taal, land, cultuur en religie van de statushouder:
we zijn bijv. naar een moskee, synagoge, kerk en een boedistische tempel gegaan;

v  om je vooroordelen over asielzoekers weg te nemen…..

v  een moderne CV op te stellen voor de statushouder

v  wat doet onze partner Vluchtelingenwerk allemaal voor de statushouder?

v  wat betekent het om als vluchteling naar een ander land te moeten vluchten?

v  Hoe is het leven op een AZC?

En ga zo maar door……..

We zijn altijd goed opgevangen, ook met een stevig ontbijt of lunch……we werden echt een team….je leerde je collega’s, dus klantmanagers en jobhunters beter kennen en dat onder een vriendelijke begeleiding en coaching van Biba met haar team van trainers…..

 

De  training is zeker aan te raden als je een tip top klantmanager of jobhunter wil worden!!!

Hanane Albellaoui

Klantmanager Team Entree

Lees volledige referentie
De trainingsreeks begon meteen met een overnachting. In deze twee dagen hebben we zowel elkaar als de doelgroep waarmee we werken leren kennen.
Vervolgens begon een reeks van intensieve trainingsdagen. De trainingen kregen we van verschillende leuke en  goede trainers. Het waren behoorlijk wat dagen waarin we veel informatie hebben moeten opnemen.
Af en toe werden we overspoeld met informatie. Ik heb voorheen nooit gewerkt met deze doelgroep en alles omtrent deze doelgroep was nieuw voor mij. Ik heb veel kennis opgedaan en daarnaast mijn collega’s beter leren kennen… Ik denk dat dit minstens zo belangrijk is, omdat dit een goede samenwerking bevorderd.

Pim van Went

Klantmanager Team Entree

Lees volledige referentie
Over het algemeen heb ik de trainingsdagen van Biba als positief ervaren. Vanaf dag één was er een grote motivatie bij de trainers dat oversloeg op de groep. Voornamelijk de eerste twee dagen van de training waren voor mij interessant en leerzaam. De groepsdynamiek die hier uit naar voren kwam zal een bijdragen leveren aan het verdere werk dat wij zullen uitvoeren bij de gemeente. Door deze training leerde we onze mede collega’s namelijk een aanzienelijk stuk beter kennen. Wat betreft de teamontwikkeling kan ik deze training alleen maar aanraden.

Dan schakel ik over naar de persoonlijke ontwikkeling. Elke dag van de training heb ik mij persoonlijk kunnen ontwikkelen. De voornaamste reden hiervoor is vrijheid tot debat. Over elk punt mag gediscussieerd worden en iedere mening telt. Dit is hetgene wat ik maar al te graag doe en ik vond het enorm interessant om dit elke dag weer te doen. Wat mij direct opviel tijdens deze trainingen zijn de diverse optieken ten aanzien van verschillende aspecten. Vaak stond mijn mening bijvoorbeeld haaks op de van de trainers. Persoonlijk vond ik het hartstikke interessant en na de trainingen bleek Biba mijn meningen te waarderen. Door het debat aan te gaan kom je verder in de maatschappij en deze trainingen zijn daar een goed voorbeeld van. Overigens vond ik het wel een vreemde zet van de trainers om iemand van de NIDA uit te nodigen voor een gastcollege. De objectiviteit was deze ochtend ver te zoeken en hier ben ik dan ook tegenin gegaan. Het gastcollega was eerder een linkse indoctrinatie dan een interessant college. Dit was enorm zonde aangezien de gastspreker over enorm veel kennis beschikt. De volgende keer zou ik hierom een ander onafhankelijke spreker inhuren die zijn kennis op een objectieve manier kan overdragen aan zijn leerlingen.

Voor de toekomstige werknemers van de gemeente Amsterdam zou ik deze training aanraden. Ik kan nog wel lappen tekst schrijven over de training aangezien er in twaalf dagen enorm veel gebeurd. Daarbij zou ik wel adviseren om altijd kritisch te zijn en vooral het debat aan te gaan (ook al ben je de eninge). Jouw mening wordt gewaardeerd door de trainers en helpt hun ook alleen maar vooruit. Ook zou ik niet elke trainingsdag aanraden voor de jobhunters. Er waren een aantal trainingsdagen naar mijn mening overbodig voor jobhunters aangezien deze heel erg gericht waren taken van klantmanagers. Alvorens ik afsluit wil ik een dikke tien geven aan de zorg en het eten dat aan wordt geboden. Wat dit betreft is alles tot in detail verzorgt!

 

Met hartelijke groet,

Pim van Went
Jobhunter Statushouders

 

Timara van Leeuwaarde

Klantmanager Team Entree

Lees volledige referentie
Rebel with a Cause heeft super vette trainingen neergezet! Tijdens de trainingen werd de nadruk niet alleen gelegd op de kennisoverdracht van theorie en praktijk, maar ook de persoonlijke ontwikkeling en teambuilding stonden centraal. Biba en Lucas hebben het geflikt om al die aspecten mee te nemen in de trainingen. Het is ongelofelijk op welke wijze we werden meegenomen in de praktijk, van een nacht in een asielzoekerscentrum tot verrukkelijke maaltijden uit verschillende keukens. Daarnaast kreeg ik de ruimte om kritisch te reflecteren zodat ik aan mijn persoonlijke ontwikkeling kon werken. De training is met creativiteit opgezet waarbij de cohesie binnen het team binnen no-time is versterkt! Inmiddels ben ik met mijn teamgenoten aan het knallen en blijven we streven naar verbetering. De ervaringen die ik heb mogen opdoen tijdens de trainingen zijn voor mij erg waardevol in mijn loopbaan als Jobhunter bij de gemeente Amsterdam. Bedankt voor jullie energie, ervaring en vooral kennis die jullie hebben overgedragen. Een training om nooit meer te vergeten!

Dan schakel ik over naar de persoonlijke ontwikkeling. Elke dag van de training heb ik mij persoonlijk kunnen ontwikkelen. De voornaamste reden hiervoor is vrijheid tot debat. Over elk punt mag gediscussieerd worden en iedere mening telt. Dit is hetgene wat ik maar al te graag doe en ik vond het enorm interessant om dit elke dag weer te doen. Wat mij direct opviel tijdens deze trainingen zijn de diverse optieken ten aanzien van verschillende aspecten. Vaak stond mijn mening bijvoorbeeld haaks op de van de trainers. Persoonlijk vond ik het hartstikke interessant en na de trainingen bleek Biba mijn meningen te waarderen. Door het debat aan te gaan kom je verder in de maatschappij en deze trainingen zijn daar een goed voorbeeld van. Overigens vond ik het wel een vreemde zet van de trainers om iemand van de NIDA uit te nodigen voor een gastcollege. De objectiviteit was deze ochtend ver te zoeken en hier ben ik dan ook tegenin gegaan. Het gastcollega was eerder een linkse indoctrinatie dan een interessant college. Dit was enorm zonde aangezien de gastspreker over enorm veel kennis beschikt. De volgende keer zou ik hierom een ander onafhankelijke spreker inhuren die zijn kennis op een objectieve manier kan overdragen aan zijn leerlingen.

Voor de toekomstige werknemers van de gemeente Amsterdam zou ik deze training aanraden. Ik kan nog wel lappen tekst schrijven over de training aangezien er in twaalf dagen enorm veel gebeurd. Daarbij zou ik wel adviseren om altijd kritisch te zijn en vooral het debat aan te gaan (ook al ben je de eninge). Jouw mening wordt gewaardeerd door de trainers en helpt hun ook alleen maar vooruit. Ook zou ik niet elke trainingsdag aanraden voor de jobhunters. Er waren een aantal trainingsdagen naar mijn mening overbodig voor jobhunters aangezien deze heel erg gericht waren taken van klantmanagers. Alvorens ik afsluit wil ik een dikke tien geven aan de zorg en het eten dat aan wordt geboden. Wat dit betreft is alles tot in detail verzorgt!

 

Met hartelijke groet,

Pim van Went
Jobhunter Statushouders

 

Hasna Ahli

Klantmanager Team Entree

Lees volledige referentie

De trainingsreeks heb ik  voornamelijk  als  intensief ervaren. De volle dagen en de verschillende locaties  verdeeld over 4 weken maakte dat ik  iets overweldig werd door informatie . Ik heb veel nieuwe ervaringen opgedaan en veel opgestoken over onze doelgroep. Ook heeft de training ervoor gezorgd dat kennis en ervaring die ik  heb weer werd opgefrist. Dit heeft mij nog meer geënthousiasmeerd voor mijn huidige functie.

Team Entree heeft de goede reputatie dat zij een hecht team zijn. Mij ervaring is dat de training daar aan bijdraagt. Wij zijn weken op elkaar aangewezen en doen veel samen tijdens de training . Hierdoor leren wij elkaar kennen en leren wij elkaar waarderen.

De trainers heb ik allemaal ervaren als energieke mensen.

Ik kijk met plezier terug op mijn deelname aan de training.

Tim Moolhuizen

Klantmanager Team Entree

Lees volledige referentie
Voor de start van een nieuw project binnen de gemeente Amsterdam heeft Biba de Jongh van ‘Rebel With A Cause’ onze trainingen verzorgd samen met haar partners. Vooraf had ik werkelijk geen idee wat mij te wachten stond. De trainingen waren elke dag verrassend, op verschillende locaties en aan alles werd gedacht; van verse croissants in de ochtend tot ijs tegen de hitte in de namiddag. Gaandeweg ontdek je de structuur en achterliggende gedachten van deze opzet. De kracht van de trainingen zit hem in de diversiteit en afwisseling van verschillende trainers en locaties. Deze hebben allen een andere achtergrond, met eigen verhaal en expertises. Daarnaast leer je je collega’s op een speelse manier steeds beter kennen. Na afloop kun je van alle trainers en locaties precies datgeen meenemen dat voor jou relevant is om het verschil te gaan maken. Highly recommended!

Rob Moerbeek

Klantmanager Team Entree

Lees volledige referentie
De training aanpak 27-32 door Rebel krijgt van mij als deelnemer een prima recentie.
Het programma was goed ingericht op het omgaan en binnen halen van deze doelgroep/leeftijdsgroep waarbij aandacht voor de vele levensgebieden en problemen die hierbij spelen.
Het team ontkwam er niet aan om regelmatig uit de veilige en sociale omgeving te treden en proactief en vaak buiten de comfortzone te moeten handelen, daarbij leer je de teamleden snel kennen.
Naast het teambuildingsgebeuren met veel actie, uitdaging en humor was er tijd en ruimte voor het individu en leerden wij elkaar beter kennen en begrijpen.
Verder waren de deskundigheidsdagen ingevuld met technische kennis zowel vanuit Rebel als aangevuld vanuit de organisatie, de hierbij betrokken deskundigen waren ook deskundig en goed voorbereid, betrokken en enthousiasmerend, hierbij is Rebel als facilitator goed bezig inclusief de perfecte verzorging van de inwendige mens.
De begeleiding van Biba en Lucas is inspirerend en houd je scherp waarbij initiatief en samenwerking voorop staat naast de persoonlijke touch.
Inhoudelijk hebben we de meest belangrijke zaken aangetipt en daar waar het van belang is ook de verdieping gezocht.
De kennis van zaken, kennis van de organisatie en het inzetten van deskundigen daar waar nodig zorgt voor een evenwichtig en uitgebreid programma die ook nog eens verbroederd.
Dank hiervoor en veel succes.

Nikita van Rossum

Klantmanager Team Entree

Lees volledige referentie
Trainingen bij Rebel With a Cause geven je het gevoel dat je uit je comfortzone mag en kan treden. De trainingsreeks heeft mij zoveel nieuwe inzichten gebracht, dat ik niet alleen zal gebruiken in de gesprekken met klanten maar ook in privé situaties heeft het mij nieuwe inzichten gegeven.
Wanneer je ziet dat je 12 trainingen in een korte periode krijgt aangeboden, kan je denken: zoveel?, maar het is mij zo erg meegevallen dat ik met plezier naar elke training ben geweest. Het diverse trainingsaanbod, de locaties, maar uiteraard ook het lekkere eten maakte dat elke training een plezier was. Daarnaast heeft de trainingsreeks bijgedragen aan een sterk en ontwikkeld team voor het project ’Aanpak 27-32’. We hebben gelachen, hard gewerkt, successen geboekt, maar ik denk dat het belangrijkste is geweest dat je elkaar beter hebt leren kennen; iedereen is anders!
Biba, Lucas & Mo: jullie zijn toppers!

Ida Khodabaks

Klantmanager Team Entree

Lees volledige referentie
Ik heb genoten van jou en de trainers, de ambiance en alle verwennerij , die je iedere keer voor ons had, maar bovenal van alle deskundigheid, die jullie allemaal hebben ingebracht.
Ik heb de training al warm aanbevolen aan diverse collega’s, waaronder de projectleider Jeugd en Veiligheid van stadsdeel Zuidoost, contactgegevens zijn als het goed is, al uitgewisseld.
Mijn teammanager van Koes naar Werk zou de training ook iets voor haar team vinden.
Ik heb je eerder ook per mail gemeld, dat ik persoonlijk uit iedere training, die mijn werkgever mij aanbiedt, iets voor mijzelf uithaal om mijn dienstverlening naar de burger te verbeteren om ook uiteraard de
de gestelde doelstellingen die mijn organisatie heeft geformuleerd te realiseren en te behalen. Ik wil met nadruk stellen dat ik niet alleen voor de burger ga, maar nadrukkelijk ook voor mijn organisatie, de gemeente Amsterdam.
Kortom : ik zoek altijd naar de balans om de burger goed te dienen, maar ook de gestelde resultaten voor mijn organisatie te behalen.

De training heeft mij persoonlijk meer diepgang ,focus en bewustwording gegeven hoe ik mijn gesprekken anders kan benaderen en invullen, het totale palet om een optimale diagnose te kunnen vast stellen .
maar vooral ook hoe je klanten met een niet-westerse komaf in beweging krijgt om (op termijn ) zelfredzaam te worden en hierdoor te kunnen meeprofiteren van onze bloeiende economie.
Als het nu niet lukt om vooral jonge klanten naar de arbeidsmarkt te manoeuvreren en te dirigeren, het laatste indien nodig, dan zijn ze verloren .

Ik ben mij er nu bewuster dan ooit dat ik in mijn dienstverlening dien te laveren tussen het ene moment klantmanager en op een ander moment klantcoach te zijn !

Kortom : jij en je collega’s dank , dank, dank !

Glenny Lachman

Klantmanager Team Entree

Lees volledige referentie
Een persoonlijke note:
ik vind je een mens van de mens zo oprecht en ZO jezelf heel erg echt (ECHTHEID) en je hebt je omringd met mensen die ook hetzelfde in zich hebben.
Het uitdragen van “POSIVITEIT”. Dat is jou kracht en de kracht van hetgeen je wilt uitdragen. Dit is echt geen geslijm, want daar ben ik niet van.

Ik vond de Biba trainingen LEGENDARISCH/ FENOMENAAL !!

Dit vond ik, omdat ik in het begin er tegenop keek en al het reizen heen en weer zonder te weten waar ik aan toe zou zijn. Maakte het niet makkelijk om er niet tegen op te kijken.
Vanuit de Gemeente zou men deze trainingen kunnen inkopen, om zo een stabiele basis te geven aan alle medewerkers. Zo creëert men een basis voor iedereen.
Ik zou de training aanbevelen, omdat in mogelijkheden denkt en niet in onmogelijkheden. Men wilt je juist laten zien dat er altijd kansen gecreëerd kunnen voor iedereen.
De trainingen hebben het team dichter bij elkaar gebracht ongeacht je functieomschrijving (niet iedereen voert dezelfde werkzaamheden uit).
De trainingen waren tot in de puntjes verzorgd, zelf het eten die er gegeten werd had te maken met de trainingen.
Er werd gegeten wat de verschillende doelgroepen waarmee wij gaan werken eten.
De trainingen hebben bij gedragen dat ik mij herboren voel en niet meer zo makkelijk zal gaan zeggen hij of zij is gedemotiveerd.
Ondanks het feit dat ik mij altijd energiek voel en het beste in mijn klanten naar boven wil halen, dacht ik soms in mijzelf “ je wilt helemaal niets”.
Deze trainingen hebben mij weer energie gegeven om onbevooroordeeld naar mijn doelgroep te kijken.
Verder staat mij goed bij: DON’T JUDGE THE BOOK BY HIS COVER !!

Ik zou de Biba trainingen aanbevelen bij mijn collega’s, omdat de theorie die gegeven wordt goed aansluit bij de praktijk.
Verder zou ik de Gemeente aanraden om deze trainingen aan te besteden, zodat men over de basis kennis kan beschikken.
Denk destijds aan de groep klantmanagers die allemaal dezelfde statushouders trainingen hebben gevolgd.

Impressie trainingen

Mocht u geïnteresseerd zijn in meer beelden kijk dan even onder ons kopje video’s naar het filmpje: Training klantmanagers en Jobhunters statushouders Gemeente Amsterdam. Ook vindt u daar een filmpje van een klantmanager die vertelt over de trainingen.

Contact

  06-22316869

  bibadejongh@hotmail.com

 

Volg ons

Rebel with a Cause Trainingen