Referenties management

Michel Kanters

Programma Directeur Jongeren en Statushouders, Gemeente Amsterdam

“Biba heeft in korte tijd een enorme bijdrage geleverd aan de Amsterdamse aanpak statushouders.”

Lees volledige referentie

Biba heeft in korte tijd een enorme bijdrage geleverd aan de Amsterdamse aanpak statushouders. Begin 2016 bleek uit onderzoek,  dat zonder adequate ondersteuning vluchtelingen nodeloos langdurig bijstandsafhankelijk blijven. Met het vooruitzicht van de komst van enkele duizenden statushouders naar Amsterdam was het nodig het roer om te gooien. We hebben er voor gekozen dedicated klantmanagers in te zetten met als opdracht statushouders behulpzaam te zijn bij hun inburgering en ze tegelijkertijd te helpen naar werk of opleiding. Duale trajecten in jargon.  Hiertoe moesten we de juiste mensen selcteren en opleiden. Biba heeft een uitermate vernieuwende en effectieve training ontwikkeld waaraan  inmiddels meer dan 100 nieuwe klantmanagers hebben deelgenomen en met succes en resultaat.  Amsterdam is by far en onomstreden de best presterende nederlandse gemeente als het gaat om de toeleinding naar werk en opleiding van vluchtelingen. De trainingen hebben daaraan in belangrijke mate bijgedragen, kennis van achergronden van onze nieuwe Amsterdammers, hun gewoonten, hun religies en overige culturele aspecten zijn belangrijke componenten, dit gecombineerd met een zakelijke aanpak als het gaat om de arbeidsmarkt en de toeleiding.  Statushouders zijn niet zielig, maaar willen net als de meesten van ons een werkzaam leven waarin ze zich  naar gelang hun competenties kunnen ontplooien. Biba heeft hieraan op onuitwisbare wijze bijgedragen en doet dat nog steeds met hart en ziel. Prachtvrouw! 

Han ter Braake

Manager Klantmanagers Activering, Gemeente Amsterdam

“Samenvattend in enkele steekwoorden: Intensief, uitdagend, professioneel, lachen & hard werken, een team-geschenk, magic!”

Lees volledige referentie

In de periode 28 november tot 20 december heeft mijn nieuwe team Activering Vluchtelingen deelgenomen aan het  introductieprogramma van Rebel with a Caushe.

In deze periode was een programma ingepland van 11 dagen dat intensief aan de slag ging met teambuilding en met persoonlijke ontwikkeling in relatie tot het functieprofiel. Daarnaast was er veel ruimte ingebouwd voor kennis- en competentieontwikkeling gericht op de doelgroep vluchtelingen. Belangrijke en voor velen nieuwe onderwerpen daarbij waren: netwerken, koude acquisitie en jobhunten, CV maken en het kunnen pitchen van je kandidaat. Maar ook interculturele communicatie, taalonderwijs, een bezoek aan het AZC, Vluchtelingenwerk en gezondheidsproblematiek kwamen aan de orde.

 

Ik heb zelf de eerste 2 dagen teambuildingdagen (met overnachting) meegemaakt en het programmadeel interculturele communicatie.

Tijden deze onderdelen heb ik gezien hoe bevlogen en professioneel de trainers zijn en wat zij teweeg brengen bij de groep collega’s. Er gebeurt écht iets met ze.

Het team trainers en begeleiders weten waar ze mee bezig zijn en weten dat ook aan de deelnemers over te brengen.

Dagelijks kreeg ik als leidinggevende een terugkoppeling van het programmaonderdeel  met daarbij een verslag over de ontwikkeling van de individuele deelnemer tijdens het programma. Ik heb zo het hele programma zo goed kunnen volgen, mede door het gebruik van een whats’s-app groep, waar veel impressies over het programma voorbij kwamen met veel foto’s en mooie opmerkingen.

De verzorging (locaties en catering) waren fantastisch en inspirerend.

 

Samenvattend in enkele steekwoorden: Intensief, uitdagend, professioneel, lachen & hard werken, een team-geschenk, magic!

Ron Stutz

Manager Jobhunters, Gemeente Amsterdam

“Ook het onderdeel interculturele communicatie wordt op een uitstekende wijze behandeld.”

Lees volledige referentie

De training van RwaC heeft een positieve bijdrage geleverd aan de teambuilding. Zeker voor nieuwe medewerkers die geheel nieuw zijn in het vak is het een prima start. Door de training krijgen ze ook een goed zicht op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en welke kansen dit biedt voor de doelgroep. Ook het onderdeel interculturele communicatie wordt op een uitstekende wijze behandeld en zorgt er voor dat nieuwe medewerkers zich de materie snel eigen maken. In combinatie met de sales training heeft dit er voor gezorgd dat de nieuwe medewerkers voortvarend gestart zijn.

Mohammed Hoessein

Teamleider Jobhunters Entree, Gemeente Amsterdam

“De trainers hebben ervoor gezorgd dat de teamcohesie aanzienlijk is gestegen. Teamleden begrijpen elkaar veel beter, luisteren naar elkaar en hebben meer begrip voor elkaar gekregen.”

Lees volledige referentie

In de maand januari hebben een aantal jobhunters statushouders de training Rebel with a Cause gevolgd. De jobhunters die de training hebben gevolgd, hebben de training als zeer positief ervaren. Het heeft hen verder gebracht om hun vak beter uit te kunnen oefenen. In de praktijk heeft dit geleid tot een betere bewustwording van hoe om te gaan met deze bijzonderde doelgroep. Tijdens en na de training heb je kunnen voelen en zien dat het vakmanschap van de jobhunters is gegroeid. De trainingreeks bevat een aantal thema’s die goed aansluiten op het werk dat de jobhunters doen. Denk hierbij aan een training interculturele communicatie of achtergrond informatie mbt de kandidaten die de jobhunter begeleiden naar werk. Dit zijn thema’s die extra aandacht nodig hebben en dat hebben ze bij Rebel with a Cause goed begrepen.

Tijdens twee terugkomdagen hebben alle jobhunters (ook de jobhunters die de training al hebben gevolgd vorig jaar) twee teambuildingdagen gehad. Het waren twee fantastisch dagen, waarbij het teambelang voorop stond. De trainers hebben ervoor gezorgd dat de teamcohesie aanzienlijk is gestegen. Teamleden begrijpen elkaar veel beter, luisteren naar elkaar en hebben meer begrip voor elkaar gekregen. Dit heeft ertoe geleid dat de teamleden elkaar veel beter en sneller opzoeken. Collega’s weten wat zij aan elkaar hebben en hebben meer zich op elkaar expterise gekregen.

Daarnaast hebben de trainers bijgedragen aan een verbetering van de commerciele skills van de jobhunters. De jobhunters hebben een drukke agenda tijdens hun werkweek, het thema ‘toeleiding naar werk’ heeft hen weer wakker geschud om nog meer uit hun commerciele vaardigheden te halen. Chapeau trainers!

Joep van der Voort

Coördinator Jobhunters Activering, Gemeente Amsterdam

“Ze is daarin niet bang om buiten de kaders te denken en andere opties voor te geven dan verwacht.”

Lees volledige referentie

Biba de Jongh en haar team van Rebel with A Cause faciliteert op een bijzondere en frisse manier. Het begint bij het ontwerpen van het trainingsprogramma. Er wordt aandacht besteed aan de juiste invulling. Er wordt goed geluisterd naar (bijzondere) wensen en creatief meegedacht over de invulling. Ze is daarin niet bang om buiten de kaders te denken en andere opties voor te geven dan verwacht. Verder is Biba heel goed in het bij elkaar brengen van de juiste mensen, op basis van de eerder verkregen informatie over de invulling. Ze heeft een groot netwerk en daar weet ze goed gebruik van te maken. Verwacht bij Biba en haar team actie en interactie. Zowel op inhoud als op vorm komt ze met frisse toepassingen. Er wordt gedegen onderzoek gedaan bijvoorbeeld naar specifieke arbeidsmarktontwikkelingen en dit wordt op een speelse manier in de trainingen verwerkt. Er wordt zorg en aandacht besteed aan zowel de voorbereiding als de uitvoering; er wordt echt maatwerk geleverd.

Daarnaast is er veel ruimte voor “teamspirit”. Biba begrijpt heel goed dat de onderlinge relatie de basis vormt voor een goede samenwerking, en hier besteedt ze dan ook ruimschoots aandacht aan. Elk team zou er gebaat bij zijn om een paar dagen de hei op te gaan met Biba en Co.

Laura Kohler

Manager 50+ Klantmanagers en Jobhunters, Gemeente Amsterdam

“Ze vonden het een leuke originele manier van getraind worden, veel nieuwe inzichten opgedaan en goede sfeer.”

Lees volledige referentie

Ik vond de trainingen van Rebel with a Cause een enorm succes en het team was hartstikke enthousiast. Ze vonden het een leuke originele manier van getraind worden, veel nieuwe inzichten opgedaan en goede sfeer. Nu moeten ze me gaan laten zien dat ze het in de praktijk gaan toepassen! Laten we over een paar maanden even bekijken waar het team dan staat en welke behoefte er dan is. Ik sta open voor een vervolg.

Nathalie Sichtman

Strategisch Beleidsadviseur Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, Gemeente Amsterdam

“De trainer Biba en Laura begeleiden deze meisjes met volle overgave waardoor deze meisjes zich daadwerkelijk gezien en gehoord voelen.”

Lees volledige referentie

Het mooie van het project is dat meisjes van verschillende afkomsten op verschillende thema’s verbinding met elkaar maken. Hierdoor worden zij niet alleen door elkaar en de rolmodellen geïnspireerd maar leren ze ook vanuit verschillende referentiekaders naar 
Iets te kijken. Ook de diversiteit aan rolmodellen en de daarbij behorende domeinen vergroten de scoop van deze meisjes De trainer Biba en Laura begeleiden deze meisjes met volle overgave waardoor deze meisjes zich daadwerkelijk gezien en gehoord voelen. Hiermee krijgen de meisje een waardevolle impuls om de volgende stappen in hun ontwikkeling te maken.