Projecten voor jongeren

 

Project: BOSSgirls

Boss girls is een Co-productie van Laura Polder en Biba de Jongh. Het is een project voor meiden tussen de 16 en 24 jaar die mbo-onderwijs volgen. Vaak ambitieuze meiden die graag iets van hun toekomst willen maken maar vaak geen rolmodellen om zich heen hebben waar zij zich in herkennen.  Wij hebben een project van 10 weken ontwikkeld waar vrouwen met een hele diverse achtergrond op ieder gebied hun verhaal delen met onze meiden. In die 10 weken krijgen de meiden de ruimte en ondersteuning om hun eigen toekomstplan vorm te geven en concrete stappen te plannen om hun doel te bereiken.

Project: Streetpro

StreetPro is een stichting die als doel heeft om jongeren die uitgevallen zijn op school of in de maatschappij te begeleiden om weer een plekje te gaan innemen in de de maatschappij. Ze hebben twee takken. JobAcademy en SchoolAcademy. JobAcademy bemiddelt jongeren die uitgevallen zijn in de maatschappij naar werk. SchoolAcademy begeleidt jongeren die zijn uit gevallen op school naar een passende opleiding.

 

 

Project: Ajax Challenge

Sommige jonge Amsterdammers hebben het om verschillende redenen minder goed getroffen. Sommige jongeren kunnen niet meekomen op school, hangen op straat, hebben geen stabiele thuissituatie of kunnen van aansprekende rolmodellen wat extra ondersteuning gebruiken bij het ontwikkelen van hun vaardigheden en talenten. De jongeren worden begeleid vanuit de AJAX-waarden. Dat gaat over winnen van jezelf en elke dag een beetje beter worden.

 

Project: Young Rebels

In opdracht van Minister Rutte en Burgemeester Femke Halsema heeft Rebel with a Cause samen met Young Amsterdam, in 2020, het project Young Rebels uit mogen voeren. Voor dit project hebben we 300 jongeren geïnterviewd samen met andere jongeren over hoe zei de Corona tijd ervaren. Zowel op thuis als op school en in de samenleving.

 

 

KPMG

KPMG is een internationale accountants-en adviesorganisatie. Er werken ruim 155.000 medewerkers in 144 landen. KPMG levert dienstverlening op het gebied van audit, belasting en advies. KPMG levert dienstverlening op het gebied van audit, belasting en advies. Het bedrijf behoort met Ernst & Young, PWC en Deloitte tot de zogenaamde Big Four. 

Opdracht

Scholerships worden meestal aangeboden aan hoogopgeleide studenten. Bij deze opdracht stelde KPMG een budget beschikbaar om een scholership aan te bieden aan ambitieuze mbo-studenten. Elk jaar krijgen 16 mbo-studenten een uitdagende selectiedag aangeboden met workshops die inzicht geben in hun talent. Uiteindelijk krijgen 8 studenen een 3-daags empowercamp aangeboden waar veel aandacht is voor actie, avontuur, zelfreflectie en ontwikkeling. Uiteindelijk is er de finale dag waarop 2 mbo-studenten een beurs toegekend krijgen voor de resterende looptijd van hun opleiding.

ROC Zuid-Oost

ROC Zuidoost is een locatie van ROC Amsterdam. ROC Amsterdam verzorgt onderwijs voor mbo-studenten. Het opleidingsinstituut streeft ernaar om hun leerlingen te ontwikkelen tot succesvolle studenten, gewaardeerde vakmannen en vakvrouwen en actieve burgers. ROC zuidoost is een bruisende locatie in het hart van zuidoost met zeer diverse leerlingen.

Opdracht 1

Leren door boksen opdracht voor de studenten die de opleiding Handel volgden op niveau 2. We organiseerde 6 weken achtereenvolgens workshops die het gevoel van vertrouwen en veiligheid in de klas moesten bevorderen.

Opdracht 11

Leren door boksen opdracht voor alle docenten van het ROC met als thema communicatie.

Opdracht 111

Het organiseren van een verbindingsochtend in samenwerking met de studentenraad voor docenten.

Opdracht 1111

Het organiseren van een Entree kamp vlak na de start van een schooljaar. Leerlingen die niveau 1 volgen op het mbo-onderwijs zijn vaak leerlingen die om verschillende redenen weinig gemotiveerd lijken om een opleiding te volgen. Vaak speelt er meer. Wij hebben een Entreekamp verzorgd waardoor er een sfeer van veiligheid en vertrouwen en groepscohesie ontstaat.

ROC Amstelveen

ROC Amstelveen is een locatie van ROC Amsterdam. ROC Amsterdam verzorgt onderwijs voor mbo-studenten. Het opleidingsinstituut streeft ernaar om hun leerlingen te ontwikkelen tot succesvolle studenten, gewaardeerde vakmannen en vakvrouwen en actieve burgers.

Opdracht

Leren door boksen met als thema’s teambuilding en vergadertechniek voor de studentenraad.

ROC West, Da Costastraat

ROC West, Da Costastraat, is een locatie van ROC Amsterdam. ROC Amsterdam verzorgt onderwijs voor mbo-studenten. Het opleidingsinstituut streeft ernaar om hun leerlingen te ontwikkelen tot succesvolle studenten, gewaardeerde vakmannen en vakvrouwen en actieve burgers.

Opdracht

Leren door boksen met als thema teambuilding.

De Hartelborgt, jeugdinrichting Spijkenisse

De Hartelborgt is een jeugdinrichting. De Hartelborgt heeft plaats voor 105 jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 24 jaar. In de Hartelborgt zitten jongens die om strafrechtelijke redenen zijn openomen. Op deze locatie is ook een afdeling voor ernstige crisis en ernstige psychiatrische problematiek.

Opdracht
In opdracht van Young in Prison en in samenwerking met BOKSZ hebben we leren door boksen mogen geven.

Metis Montessori Lyceum, Stadstimmertuin

Metis Montessori Lyceum heeft haar eigen werkwijze ontwikkeld. Samenwerkend leren is een belangrijk uitgangspunt van hun onderwijs. Ze doen actief aan binnen-en buitenschools leren. Denk bijvoorbeeld aan gastlessen en excursies en het volgen van workshops op de Vrije Universiteit of de Universiteit van Amsterdam.

Opdracht
Op deze school waren er in een aantal klassen een paar leerlingen die nogal temperamentvol waren Wij mochten voor deze leerlingen een leren door boksen dag verzorgen waarbij we de leerlingen hebben geleerd dat er verschillende opties zijn om samen iets op te lossen en hoe belangrijk een veilige sfeer in de klas is om er samen het beste van te maken.

Lek & Linge

Lek & Linge is een school in Culemborg die uitgaat van het verschil van leerlingen in leeftijd, rijpheid, achtergrond, belangstelling, talenten en in leer en burgerschapsstijl. De school biedt maatwerk aan op basis van de diversiteit van de leerling.

Opdracht
Leren door boksen met als thema veiligheid, samenwerken en respect.

Erasmus+

Erasmus+ is het subsidieprogramma van de Europese Unie voor onderwijs, training, jeugd en sport. Het biedt mensen van alle leeftijden de kans om kennis en ervaring op te doen of om die te delen bij organisaties en instellingen in verschillende landen. Erasmus+ richt zich op alle onderwijssectoren en de jeugd- en jongerensector.

Opdracht

Internationaal project waarbij we kijken hoe we met sport en spel sociale inclusie kunnen bevorderen

Museum Ons’ Lieve Heer op Solder

Museum Ons’ Lieve Heer op Solder is een voormalige schuilkerk, gelegen in de binnenstad van Amsterdam, op de hoek van de Oudezijds Voorburgwal en de Heintje Hoekssteeg. Het pand staat in de ‘Top 100 van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg’ uit 1990

Opdracht

Een leren door boksen workshop verzorgd over veiligheid en weerbaarheid

Da Vinci College

Het Da Vinci College is een regionaal opleidingencentrum voor middelbaar beroepsonderwijs. Het Da Vinci College biedt diverse mbo-opleidingen aan in uiteenlopende branches en verzorgt bedrijfsopleidingen en trainingen voor volwassenen. Daarnaast bieden we vavo en educatie- en inburgeringsopleidingen aan. HBO Drechtsteden biedt bacheloropleidingen, tweejarige hbo-opleidingen en post bachelor opleidingen aan op het gebied van techniek & ICT, Mens, gedrag & zorg en Management & Ondernemerschap.

Opdracht

Een leren door boksen workshop verzorgd over samenwerking

Turn-Over

Turn-Over zet zich elke dag in voor jongeren met uiteenlopende problemen. Onze onderscheidende factor? De persoonlijke aanpak, recht uit het hart. Wij halen voor alle deelnemers het onderste uit de kan. Ons team laat niet los; ook als het even misgaat.

Opdracht

Een training gegeven over weer participeren in de samenleving

FC De Krachtpatsers

FC de Krachtpatsers is een stichting waar leren nooit ophoudt, niet bij de mensen die we trainen, en niet bij de groep professionals die we zelf zijn.

Wij geloven in echt zijn met elkaar. We willen elkaar en de mensen met wie we werken echt zien, om vanuit die verbinding te mogen groeien.

In onze trainingen zijn wij ondersteunend. We houden van energie en vertraging, luisteren en vertrouwen, spelen en lachen. Wie je nu bent is genoeg. Jij bent een unieke schat. Met al jouw ervaringen. Om jongeren helemaal in hun kracht te zetten, is een bewustzijn van het hele systeem nodig. Daarom richten we ons in onze aanpak op leerlingen, docenten en ouders.

Opdracht

Een leren door boksen workshop gegeven over samenwerking

Trainingen

1. Kick-Off

Tijdens de Kick-Off vertelt de programma directeur iets over de koers die hij met het programma jongeren wenst te varen. Vervolgens vertelt de manager iets over de teamstrategie en een procesontwikkelaar iets over de processen die jullie klanten doorlopen. Daarnaast is er uiteraard uitleg over de gekozen trainingenreeks.

2. Teambuilding (2 dagen)

Op een unieke locatie, in the middle of nowhere geven we deelnemers inzicht in hun eigen en teamrollen. We focussen op samenwerking, elkaar echt leren kennen, complimenteren, het geven van feedback. We dagen iedere deelnemer uit om op zoek te gaan naar zijn of haar grenzen en het maximale uit zichzelf te halen.

3. Jouw persoonlijke rol versus je teamrol

Tijdens de training persoonlijke ontwikkeling ‘’bekent iedereen kleur’’.  De deelnemers krijgen inzicht in elkaars gedrag en communicatie voorkeur. Ook worden er verhalen uitgewisseld doormiddel van storytelling en kan de training aangevuld worden met leren door boksen.

4. De Amserdamse jongere

Wat betekent het om jong te zijn in deze tijd en in deze diverse stad? En welke mogelijkheden, uitdagingen, beperkingen en belemmeringen komen er op jongeren af? Voor ieder die met jonge mensen werkt, is het belangrijk om zich een beeld te kunnen vormen van de antwoorden op deze vragen.

5. Jongeren met een uitdaging

Ruim 10% van de Amsterdamse jongeren ontvangt jeugdhulp. Voor jongeren die uit zijn gevallen op school of in de maatschappij ligt dat percentage vele malen hoger. De jongeren die hier gebruik van maken zijn jongeren met psychische problemen, een (ligt) verstandelijke of fysieke beperking, verslaving of opvoedproblemen. Tijdens deze training leer je hoe je met deze uitdagingen om kunt gaan.

6. Jongeren en hun leefomgeving

Fawaka mattie? Ewa kiffisch dan, alles chill? Om jongeren goed te kunnen begeleiden op hun weg naar zelfredzaamheid moet je goed weten wat zij allemaal tegen komen op hun pad. Bijvoorbeeld opgroeien met een dubbele identeit, de leefgebieden waar jongeren zich veelal in bevinden, het puberbrein, maar ook de generatie waarin ze leven die bepaalde eigenschappen met zich mee brengt. Wil jij echt goed met jouw jongeren van perspectief kunnen wisselen dan heb je deze kennis nodig!

7. Van klantmanager naar jongerencoach

Faka mattie? Ewa kiffesh dan alles chill? Om jongeren beter te begrijpen is het belangrijk om van perspectief te kunnen wisselen. We gaan de werelden waarin zij leven beter leren kennen om hun gedrag beter te kunnen verklaren en beter een brug te kunnen bouwen in de communicatie.

8. De weg naar zelfraadzaamheid

Iedere jongeren heeft talent, echter om dat talent te ontdekken en te leren hoe je dat in kunt zetten om de regisseur te worden van je eigen leven valt niet altijd mee. Net als iedereen kijken jongeren uit naar een gelukkige, succesvolle toekomst met veel perspectief in het verschiet. Hun persoonlijk leiderschap ligt ten grondslag aan hun succes. Hoe je jongeren activeert, inspireert en motiveert om de beste versie van zichzelf te worden leer je tijdens deze training.

9. Zowel klantmanager als jongerencoach

De doelgroep jongeren is een uitdagende groep om te begeleiden naar een passende opleiding of passend werk. Naar mate de jeugdwerkeloosheid daalt wordt de groep jongeren die je bedient uitdagender. Iedere jongere heeft maatwerk nodig en om maatwerk te kunnen leveren heb je gedegen kennis nodig over hoe je zorgt voor een veilige en vertrouwde omgeving, welke gesprekstechnieken je hanteert, hoe je communiceert en hoe je zorgt voor een duurzame verbinding met je jongeren.

10. School: Passie & Passend?!

Er is genoeg keus als je op zoek bent naar een opleiding. Echter weet je dat er op dit moment duizende MBO leerlingen een opleiding volgen waar straks geen werk voor is.  Tijdens deze dag leer je om jongeren te helpen bij het vinden van hun passie en het matchen van deze passie aan een opleiding die ook in de toekomst nog perspectief biedt.

11. Werk: Duurzaam matchen in een uitdagende arbeidsmarkt

Een baan vinden die aansluit op het talent en de behoefte van de jongeren maar die wellicht ook nog aansluit bij een eventuele opleiding is een. Maar goed beslagen ten ijs komen bij het versturen van je CV en je motivatiebrief/filmpje of je sollicitatiegesprek is even andere koek. We nemen je mee in waar jongeren allemaal tegenaan lopen op de arbeidsmarkt, hoe je werkgevers voorbereid om deze doelgroep en hoe je zorg draagt voor een duurzame plaatsing.

12. Invloed: Impact maken bij potentiele werkgevers

De meeste klantmanagers hebben voor dit vak gekozen omdat ze sociaal en maatschappelijk betrokken zijn echter binnen de functie klantmanager zal je ook goed moeten kunnen onderhandelen. Je moet jezelf krachtig kunnen introduceren, je moet je doelgroep stevig kunnen vertegenwoordigen en je zal je kandidaat eerlijk doch positief moeten kunnen aanprijzen. En ook al ben je nog zo goed je een keer tegen weerstand aanlopen en hoe je buig je dit dan om. Ook zal je een professionele rol aan moeen kunnen nemen tijdens evaluatie en beoordelingsgesprekken van jouw kandidaat. Alleen op deze manier kom je betrouwbaar en professioneel over en bouw je aan een duurzame band met werkgever.

13. De kracht van netwerken

Jongeren hebben veelal een groot sociaal netwerk. Denk bijvoorbeeld aan Facebook, Instagram en Snappchat. Echter dit zijn vaak niet de netwerken die ze op professioneel gebied verder helpen. Tijdens deze training leer je hoe jij je netwerk zo goed mogelijk in kan zetten om je jongeren aan het werk te helpen maar daarnaast ook hoe je er voor zorg draagt dat jongeren een stevig professioneel netwerk en aansprekende rolmodellen om zich heen kunnen realiseren.

14. Religie en Cultuur Sensitiviteit

We verbinden cultuur vaak aan etniciteit of religie echter cultuur is veel breder dan dat en tijdens deze training geven we je inzicht in het bredere begrip van cultuur. Daarnaast is er aandacht voor de 5 grootste wereld religies en welke gebruiken daarbij horen. Ook gaat het over normen en waarden en de manier waarop die overeenkomen en verschillen.

15. Interculturele communicatie

Tijdens deze training leer je veel over het kunnen wisselen van perspectief. Je eigen heilige huisjes en overtuigingen opzij kunnen zetten om je goed te kunnen verplaatsen in je klant. Verder gaat het over individualistische en collectivistische cultuur en het stellen van contextuele vragen.

16. Succesvol interviewen en relatiebeheer

Een succesvolle intake doen met je klanten en het stellen van de juiste vragen is nog niet zo makkelijk als het lijkt. De impact van jouw benadering en het contact en de relatie met jouw klanten zijn bepalend voor het succes van je klant en jouw resultaat.

17. Arbeidsmarktkennis

Kennis van de mogelijkheden en ambitie van je klant is noodzakelijk om een passende vacature voor je klant te vinden. Echter wat is een passende vacature en heeft de gekozen baan potentie voor de toekomst en is het mogelijk om vanuit deze baan verder te groeien naar een uiteindelijke droombaan. Kortom branchekennis en kennis van banen met potentie voor nu en in de toekomst zijn een must om je werk zo goed mogelijk te doen.

18. Succesvol bezoeken

Een klant is op zoek naar een baan en weet wat hij of zij wilt. Wij gaan op zoek naar een functie. Hoe bereid je een gesprek voor, wat zijn de do’s en dont’s tijdens het gesprek, hoe borg je de relatie en hoe creeer je een goede relatie voor in de toekomst? Daarnaast faciliteer je de klant en werkgever om samen verder te groeien in de functie door evaluatie en beoordelingsgesprekken.

Contact

  06-22316869

  bibadejongh@hotmail.com

 

Volg ons

Rebel with a Cause Trainingen